Left
Right

7.07–14.10.2018

Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci

Podczas piątej wystawy z cyklu „Polskie Projekty Polscy Projektanci”, Muzeum Miasta Gdyni zaprezentuje dorobek Karola Śliwki (ur. 1932), wybitnego grafika, autora ponad 400 znaków graficznych, które przez ostatnie 60 lat współtworzyły codzienność Polaków, kształtując ikonosferę przestrzeni publicznej. Będzie to największa do tej pory wystawa monograficzna poświęcona temu twórcy, obejmująca projekty, szkice, notatki, fotografie, obrazy i obiekty z prywatnego, nieudostępnianego do tej pory archiwum Karola Śliwki, uzupełnione o prace z instytucji i muzeów z całego kraju oraz przedmioty z kolekcji prywatnych.

10.02.2017–31.12.2024

Gdynia – Dzieło Otwarte

Historia Gdyni, jak każda porządna historia, ma wiele wątków. Jedne są bardzo ważne, inne mniej; jedne są wyraźne, inne ukryte. U początków Gdyni łatwo uchwycić wątki najważniejsze: z jednej strony marzenie o Polsce nowoczesnej, dynamicznej, śmiało patrzącej w przyszłość, z drugiej – zakorzeniony w narodowej historii romantyczny patriotyzm. Modernizacyjny wysiłek młodego państwa, które pragnęło nadrobić cywilizacyjne zapóźnienie, spotkał się więc z potrzebą służby ojczyźnie. Bez tego spotkania nie byłoby Gdyni, nie powstałby wzniesiony od podstaw wielki nadbałtycki port, ani rosnące w „amerykańskim” tempie miasto, które stały się rychło przedmiotem powszechnej dumy.

19.10.2018–20.01.2019

Dorota Nieznalska „Przemoc i Pamięć”

Instalacja składa się z obszernej, stalowej konstrukcji, symbolicznie odwołującej się do formy ikonostasu z regionu podkarpacia. Obiekt posiada symetryczny układ ram w których znajdują się różnej wielkości cyfrowe kopie archiwów nadrukowane na stalową blachę. Wybrane zdjęcia pochodzą z sekcji rasowo-ludoznawczej i krajoznawczej IDO. Forma ikonostasu w tym wypadku jest odwołaniem do kultury, obyczajów, religii greckokatolickiej, ludności: Górali Ruskich, Łemków, Ukraińców.

17–23.09.2018

Filmobcy. Marzec ’68

Wystawa "FILMOBCY. Marzec '68" opowiada o wpływie wydarzeń marcowych na polską kinematografię. Partnerem ekspozycji zrealizowanej z inspiracji prof. Piotra Mikuckiego, dziekana Wydziału Reżyserii, jest PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.
Rocznica wydarzeń marcowych jest ważna dla wszystkich, Polaków i Żydów, chociaż tak odmienne wydają się być nasze perspektywy. W istocie jednak nasza pamięć o tamtych wydarzeniach zbiega się dziś w tym samym punkcie.

Dzieje się w muzeum