Cykl Projekt Miasto: Działania dla dzieci z opiekunem

Projekt miasto

My/Miasto to cykl spotkań skierowanych do rodzin z dziećmi, to działania proponujące i inspirujące do przyjrzenia się bliżej materii współczesnego miasta. Wspólnie zastanowimy się nad istotą i fenomenem miejskości, ale przede wszystkim wykorzystamy możliwości i inspiracje, które współczesne miasto nam oferuje. Twórcze warsztaty, spacery i spotkania staną się przestrzenią do kreatywnych, międzypokoleniowych działań oraz wędrówek nieoczywistymi miejskimi szlakami.

My/Miasto to przede wszystkim okazja do spotkania – ze sztuką, rękodziełem, wzornictwem, architekturą i współczesną historią, którą wspólnie tworzymy. Efekty naszych działań zostaną zarchiwizowane i staną się częścią jednej z planowanych wystaw Muzeum Miasta Gdyni.

Koordynator: Joanna Jakubowska

Dla seniorów Dla seniorów
Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Dla dorosłych Dla dorosłych
Dla dzieci Dla dzieci
Dla wszystkich Dla wszystkich
Dzieci z opiekunem Dzieci z opiekunem
Wejście biletowane Wejście biletowane
Wejście bezpłatne Wejście bezpłatne
Zapisy Zapisy
Poza MMG Poza MMG