Cykl Projekt Miasto: Pracownia Rejestru historii

Projekt miasto

Szeroko rozumiane zapisywanie naszego „tu i teraz” to najważniejsze zadanie Projektu Miasto. Możliwość uchwycenia i zarejestrowania codziennego życia mieszkańców zainspirowała nas do stworzenia Pracowni Rejestru Historii.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gdyni do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Każdego dnia możesz wykonać krótki film, który zarejestruje Twoje „tu i teraz”: Twój widok z okna, Twoją refleksję na temat miasta. Twoją perspektywę widzenia i odczuwania miejskiej przestrzeni.

Pamiętaj również, o wypełnieniu oświadczenie: Oświadczenie o wyrażeniu  zgody na archiwizację oraz wykorzystaniu w różnych formach, moich wspomnień w Muzeum Miasta Gdyni. Oświadczenie znajduję się w załączniku do pobrania. Zebrane materiały zostaną  wykorzystane do stworzenia wystawy stworzonej przez mieszkańców Gdyni w 2026, w setną rocznice urodzin Gdyni.

Adres mailowy: edukacja@muzeumgdynia.pl

W tytule prosimy o wpisanie: Pracownia Rejestru

Wymagania filmu:
Format filmu: poziomy
Długość filmu: max 2 min
Wymagania formalne:
Wypełnij formularz znajdujący się na stronie MMG, wyślij lub dostarcz osobiście.
Koordynator: Tomasz Sosnowski

Dla seniorów Dla seniorów
Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Dla dorosłych Dla dorosłych
Dla dzieci Dla dzieci
Dla wszystkich Dla wszystkich
Dzieci z opiekunem Dzieci z opiekunem
Wejście biletowane Wejście biletowane
Wejście bezpłatne Wejście bezpłatne
Zapisy Zapisy
Poza MMG Poza MMG