Bilety

CENY BILETÓW NA WYSTAWY

– ulgowy: 5 zł (od osoby)

– normalny: 10 zł (od osoby)

– rodzinny: 15 zł (najwyżej dwie osoby dorosłe i maksymalnie 8 dzieci do lat 18)

 

BILET ULGOWY

Bilet ulgowy wstępu do Muzeum Miasta Gdyni przysługuje:

– grupom od 11 osób dorosłych, przy wykupieniu oprowadzania dla grup;

– grupom zorganizowanym od 11 osób dorosłych, przy wykupieniu oprowadzania dla grup;

– grupom zorganizowanym od 11 osób dorosłych wraz z przewodnikiem/pilotem, który nie jest wliczany się do liczby osób w grupie i który korzysta ze zwolnienia z opłaty za wstęp.

– posiadaczom Metropolitalnej Karty do Kultury oraz posiadaczom Karty Senior Plus

– osobom wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. Nr 160, poz. 994).

 

WSTĘP BEZPŁATNY

W piątek wstęp na wystawy stałe i czasowe Muzeum Miasta Gdyni jest nieodpłatny.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Miasta Gdyni przysługuje:

– osobom wyróżnionym Honorowym Obywatelstwem Gdyni,

– pracownikom muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.),

– członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki

– dzieciom do lat 7

 

OPŁATY DODATKOWE
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM:

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku polskim dla osób indywidualnych: 30 zł /do 10 osób

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku polskim dla grup: 20 zł /od 11 osób

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku angielskim: 50 zł / osoba

Do podanych cen należy doliczyć koszt biletu wstępu na wystawę.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl.

 

 

LEKCJE MUZEALNE: 7 zł /uczestnik

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl

 

 

WARSZTATY

– warsztaty muzealne dla dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie): 10,00 zł / osoba,

– weekendowe warsztaty dla rodzin: 10 zł od dziecka, jeśli w warsztatach uczestniczyć będzie rodzeństwo to bilet wstępu dla drugiego dziecka kosztować będzie 5 zł, opiekunowie mają zagwarantowany wstęp bezpłatny

– warsztaty dla dorosłych: 12 zł / osoba

– warsztaty dla seniorów: 5 zł / osoba

– warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami: 50 zł / grupa

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl

 

 

SPACERY HISTORYCZNE / ARCHITEKTONICZNE ODBYWAJĄCE SIĘ POZA SIEDZIBĄ MUZEUM:

– spacer  dla grupy szkolnej liczącej 25 osób lub więcej: 300 zł

– spacer dla grupy liczącej minimum 15 osób: 12 zł / osoba

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl