Jak zamówić zajęcia

Zajęcia organizowane przez Ośrodek Edukacji zamawiać można zarówno osobiście, telefonicznie lub mailowo:
– tel. 58 66-20-935\936\937;
– e-mail: edukacja@muzeumgdynia.pl
– Ośrodek Edukacji w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) dostępny jest od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum (wtorek, środa, piątek: 10.00–18.00, czwartek: 12.00–20.00).

IMG_2222

Prosimy pamiętać, by zajęcia zamawiać minimum dwa tygodnie przed planowaną datą wydarzenia. W wypadku, gdy termin będzie już zarezerwowany zaproponujemy następy wolny. Uwaga: zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum (wtorek, środa, piątek: 10.00–18.00, czwartek: 12.00–20.00 ).

Zamawiając zajęcia prosimy o precyzyjne informacje dotyczące:
– tematu oraz terminu zajęć;
– liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób);
– rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa;
– telefonu kontaktowego.

Cennik zajęć
– zwiedzanie z przewodnikiem: 20 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny);
– warsztaty: 50 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny);
– warsztaty okolicznościowe: (świąteczne, towarzyszące innym wydarzeniom, weekendowe): 15 zł/uczestnik
– warsztaty specjalne (ferie zimowe, letnie): 12 zł/uczestnik
Uwaga: opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.
Opłatę za zajęcia wnosi się w kasie Muzeum Miasta Gdyni.