Oprowadzanie po wystawie „Karol Śliwka” tłumaczone na język migowy (PJM)

« Powrót

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” było tłumaczone na język migowy (PJM) we współpracy ze Stowarzyszenim Osób z Wadą Słuchu „CISZA” w Gdyni.

Fot. Mateusz Kozielecki