Spacer ulicami Gdyni w ramach projektu „Pokaż się Seniorze”

Architektoniczny spacer ulicami Gdyni odbył się w ramach akcji „Pokaż się Seniorze”. Zdjęcia wykonała Bogna Kociumbas