Misja

Gdynia

Gdynia jest miastem wyjątkowym w polskich dziejach. To spełnione marzenie o Polsce na morzu, a zarazem najbardziej spektakularny owoc modernizacyjnego wysiłku Polaków w XX wieku. Jest to więc miasto,w którym współczesność i codzienność splatają się z mitami – mitem morza, mitem nowoczesności, mitem przedsiębiorczości, mitem polskości, mitem międzywojnia, mitem miasta. Pragniemy eksplorować zarówno zwykłą, codzienną historię i współczesność miasta, jak i jego mitologię. Czy raczej jego różne mitologie.

 

Nowoczesność

Gdynia jest dzieckiem nowoczesności – nowoczesnej polityki, ekonomii, architektury, nowoczesnego transportu. W ramach swojej działalności Muzeum bada i pokazuje nowoczesność w jej różnorodności – w tym, co w niej dobre i co złe, co aktualne i co przebrzmiałe, w tym co spektakularne i co tak zwykłe, że już niemal niedostrzegane.

 

Projektowanie

Gdynia to miasto modernistyczne. Modernizm i projektowanie są ze sobą najściślej splecione. Nowoczesny świat to w wielkiej mierze świat zaprojektowany. Ze wszystkich stron otaczają nas zrealizowane projekty: budynków, pojazdów, przedmiotów, druków. Gdynia od lat prezentuje dizajn jako ważny element naszego życia. Pragniemy więc przedstawiać to, co w polskim i światowym dizajnie ważne, ciekawe, typowe albo wyjątkowe, to co sławne, i to co zapomniane.

 

Edukacja

Gdynia, jak każde miasto, nie tylko żyje dniem dzisiejszym, ale także projektuje przyszłość miejskiej wspólnoty. Rozumiemy jak ważna jest dobra edukacja w budowaniu dobrej przyszłości, rozumiemy, że kultura ma moc spajania wspólnoty, dlatego edukacja kulturalna jest dla nas jednym z najważniejszych celów. Chcemy poprzez nowocześnie pomyślaną edukację nie tylko objaśniać zjawiska wokół nas, ale także dawać narzędzia do samodzielnego interpretowania świata i kultury.