Klasy 7–8 gimnazjum

Dla uczniów klas gimnazjalnych Muzeum przygotowało następujące scenariusze zajęć:

 

LEKCJE MUZEALNE:

 

GDYNIA W KADRZE – HISTORIA MIASTA

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, modernizm, wojna, komunizm, stan wojenny, fotografia, Antoni Abraham, Franciszka Cegielska, Mieczysława Nogajewska, Tadeusz Wański

Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się z losami ludzi, którzy tworzyli miasto – od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. Pomogą im w tym stare fotografie, z których można odczytać, czym zajmowały się w mieście kobiety, a czym mężczyźni, jak i gdzie mieszkano i spędzano wolny czas i jak się ubierano. Materiały wizualne będą również stanowiły punkt wyjścia do rozmowy o zmieniającej się tkance miasta, aktywności obywatelskiej i tle kulturowym.

 

 

MORZE ŻYWI I BOGACI – ZNACZENIE PORTU GDYŃSKIEGO

Słowa kluczowe: traktat wersalski, port, żegluga, transatlantyk, emigracja, rybołówstwo, handel, czarny rynek, firmy i instytucje: Dalmor, Fabryka Białka, Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe, Liga Morska i Kolonialna, Morski Instytut Rybacki, Robert Wilke, Motorówki Pasażerskie, Stocznia Gdynia, Karol Olgierd Borchardt

Pomarańcze, czekolada czy nowoczesne samochody to towary luksusowe, które do Polski przez wiele lat przybywały przez gdyński port, nazywany bramą na świat. Podczas zajęć uczniowie poznają genezę oraz znaczenie geograficzne i gospodarcze portu. Przyjrzą się mapom i zdjęciom, oraz usłyszą ciekawe historie związane z żeglugą morską i oceaniczną. Celem lekcji jest uświadomienie znaczenia gdyńskiego portu zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak i lokalnej społeczności, której zapewniał godną pracę i byt.

 

STUDIO PROJEKTOWE

LEKCJA O ARCHITEKTURZE I NOWOCZESNOŚCI

Słowa kluczowe: Gdynia, architektura, nowoczesność, modernizm, dizajn

Spacery ulicami Gdyni pozwalają dostrzec wiele modernistycznych kamienic. Uważni obserwatorzy przyglądają się ich prostym formom i jasnym fasadom. Co jednak kryje się we wnętrzach budynków? Jaki jest układ nowoczesnego mieszkania? Czy przedmioty codziennego użytku były równie funkcjonalne, jak sama architektura? Podczas lekcji uczniowie zaprojektują nowoczesne meble, czerpiąc z wiedzy zdobytej podczas zajęć. Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z różnymi etapami procesu projektowego oraz uświadomienie im, że wszystko wokół nas zostało zaprojektowane i ma wpływ na jakość naszego życia.

 

____________________________________________________________________________

 

WARSZTATY:

 

 

TWARZĄ DO MORZA

W jednym z najważniejszych miejsc w Gdyni stał kiedyś pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który był symbolem komunistycznych rządów w mieście. Na jego szczycie umieszczono figurę kobiety odwróconej tyłem do morza, którą gdynianie nazwali Nataszą. Dziś rzeźba stoi na cmentarzu sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Gdynię. Podczas warsztatów uczestnicy poznają rzeźby i pomniki znajdujące się w Gdyni. Dzięki zaplanowanym aktywnościom rozwiną twórcze i kreatywne myślenie.

 

 

MÓJ MODERNISTYCZNY

PRZEWODNIK PO GDYNI

Gdynia, ze swą modernistyczną architekturą i nowoczesnym układem ulic, to ważne miejsce na architektonicznej mapie naszego kraju. Istnieje wiele sposobów na przedstawienie tego, jak ukształtowany jest jej teren i związane z nim rozmieszczenie budynków. Uczestnicy warsztatów stworzą własną, oryginalną mapę-przewodnik, która pomoże innym osobom zapoznać się z ciekawymi miejscami w mieście. Zajęcia przybliżają historię oraz zachęcają do odbywania samodzielnych spacerów po Gdyni.

 

NA PLANIE FILMOWYM

FILMOWE FRAGMENTY GDYNI

Zapraszamy do odbycia podróży w czasie i poznania historii miasta poprzez fragmenty filmów o Gdyni z lat 20. i 30. XX wieku. Uczniowie zobaczą urywki dokumentów o budowie miasta i portu, zapisy życia codziennego, ważnych wydarzeń i świąt. Korzystając z telefonów komórkowych, stworzą krótkie filmy o Gdyni. Twórcze działanie przybliży młodym osobom warsztat filmowca i pozwoli im na autorską interpretację wybranych historii.