Szkoła podstawowa: klasy 1–3

Dla uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych Muzeum przygotowało następujące scenariusze zajęć:

 

LEKCJE MUZEALNE:

 

POLSKA, GDYNIA I JA!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, kraj, region (Kaszuby), miasto, wspólnota lokalna, dzielnica, muzeum, zaproszenie

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, dlaczego historia Gdyni ma wielkie znaczenie dla mieszkańców miasta i Polaków. Przekonają się, czy potrafią wskazać na mapie świata Polskę, a na mapie kraju Gdynię. Poznają symbole narodowe. Dowiedzą się także, na czym polega rola Muzeum i zastanowią się, gdzie można znaleźć informacje dotyczące historii Gdyni. W oparciu o zdobytą wiedzę napiszą krótkie zaproszenie do przyjazdu do miasta. Udział w lekcji wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości młodych uczestników.

 

 

WYCIECZKA DO GDYNI

Słowa kluczowe: historia Gdyni, letnisko, morze, Szkoła Morska, Marynarka Wojenna, mundury, okręty, statki, żaglowce, obcokrajowcy

W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję do obserwacji, jak na przestrzeni lat zmieniało się życie kulturalne Gdyni. Dowiedzą się, jakiej słuchano muzyki, kogo można było tu spotkać oraz poznają atrakcje, które czekały na gdynian i gości z całego kraju. Będą uczestniczyć w rozmowie, dotyczącej różnic pomiędzy spędzaniem wolnego czasu dawniej i dziś. Na koniec wezmą udział w grze podwórkowej lub gimnastyce plażowej. Lekcja motywuje młodych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami i rodziną.

 

 

ZGRANE MIASTO!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, Hilary Jastak, Józef Kliks, Włodzimierz Prochaska, Wacław Szczeblewski, Robert i Franciszek Wilke, plaża

W ramach lekcji dzieci wezmą udział w zwiedzaniu wystawy w formie zabawy edukacyjnej. Uczniowie, podzieleni na zespoły, otrzymają zadania polegające na poszukiwaniu eksponatów i historii w przestrzeni wystawy stałej. Gra uczy pracy w grupie, rozwija wiedzę o Gdyni, pobudza kreatywne działanie i umiejętność rozwiązywania problemów na wiele sposobów. W trakcie lekcji uczniowie przekonają się, że Muzeum to ciekawe miejsce, które pełne jest niezwykłych przedmiotów i związanych z nimi opowieści.

 

____________________________________________________________________________

 

WARSZTATY:

 

 

MALI ARCHITEKCI

W trakcie warsztatów uczniowie wejdą w rolę budowniczych. Zwiedzając wystawę stałą, poznają budynki, które powstały w latach 20. i 30. XX wieku, a także dowiedzą się, jak i z czego budowano port oraz miasto. W trakcie zabawy sprawdzą się jako architekci i murarze – pracując w małych zespołach, wykonają modele modernistycznych kamienic. Zajęcia pozwolą dzieciom lepiej zrozumieć, na czym polega praca w omawianych zawodach, zwrócą uwagę na architekturę i estetykę przestrzeni publicznej.

 

NA TROPIE KASZUB

Czym zajmowali się na co dzień i jak spędzali wolny czas pierwsi mieszkańcy Gdyni? Jak brzmi język kaszubski? Czy można go zrozumieć? Podczas zajęć uczniowie poznają kaszubskie legendy i na ich podstawie odegrają w zespołach krótkie scenki. Zamienią się w ludowych twórców i wykonają kartkę z postacią w stroju kaszubskim. Działania mają na celu podtrzymanie więzi z lokalnym dziedzictwem, zapoznanie dzieci z historią ludzi i regionu, rozbudzenie ciekawości dawną kulturą i odmiennymi zwyczajami.

 

DŹWIĘKOWE OBRAZY

Kim jest artysta? Na czym polega jego praca? Jakich używa narzędzi? Podczas warsztatów dzieci obejrzą uważnie trzy wybrane obrazy ze zbiorów Muzeum, dowiedzą się kto i dlaczego je stworzył. Poznają nowe słowa, takie jak: kompozycja, symetria, plama barwna. Posługując się instrumentami muzycznymi, stworzą dźwiękowe interpretacje obrazów. Podczas warsztatów dzieci poznają sylwetki lokalnych twórców i uczą się rozpoznawania symboliki zawartej w ich dziełach.