Szkoła ponadgimnazjalna

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Muzeum przygotowało następujące scenariusze zajęć:

 

LEKCJE MUZEALNE:

 

ODCHODZĄ I ZOSTAJĄ

Słowa kluczowe: Wrzesień 1939, siostra Franciszka Berek, płk Stanisław Dąbek, Gotenhafen, zbrodnia w Piaśnicy, wysiedlenia, Stutthof

Druga wojna przyniosła zmiany w Gdyni. Niemcy po zajęciu Gdyni i Pomorza przystąpili do masowych aresztowań, a sama Gdynia z polskiego miasta stała się Gotenhafen czyli portem Gotów. Wielu mieszkańców miasta zmuszonych zostało do przesiedleń, jednak część z gdynian pozostała starając się odnaleźć w nowej, okrutnej rzeczywistości. Zajęcia Odchodzą i zostają staną się przyczyną do rozmowy o wpływie wojny na życie ludzi, o zmianach, które narzuca nam niechciany los.

 

 

GDYNIA DAWNIEJ I DZIŚ

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, port, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, życie codzienne, powojenne niedobory, dzielnice biedy, muzea przed i po wojnie, teatry, Szkoła Morska, Gdynia-Radio, muzyka alternatywna

Gdynię zrodził mozół tysięcy ludzi. Co przyciągało i nadal przyciąga ich do tego miasta? Podczas lekcji młodzież spojrzy na Gdynię oczami jej mieszkańców i przyjezdnych oraz pozna codzienność gdynian. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zmieniający się styl życia określał charakter miasta i zastanowią się nad tym, czy słuszna jest opinia, że Gdynia jest szczególnie przyjazna mieszkańcom. Podczas zajęć uczestnicy stworzą wspólną mapę myśli, dzięki której będą mogli zobaczyć, jak przeszłość wpływa na życie współczesne. Przywołanie różnych losów i wyborów bohaterów wystawy pomoże uczniom spojrzeć na Gdynię z różnych perspektyw. Poznanie ich codzienności uzupełni wiedzę młodzieży o historii miasta.

 

 

POD OKIEM „NATASZY”

Słowa kluczowe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, pomnik „Nataszy”, Marian Wnuk, procesy komandorów, strajki, Grudzień ’70, Sierpień ’80, Solidarność, Andrzej Kołodziej

Natasza – tak nazywano rzeźbę wieńczącą pomnik Braterstwa Polsko- Radzieckiego – przez kilkadziesiąt lat towarzyszyła życiu gdynian. Z wysokości swojego postumentu „patrzyła” na wydarzenia i postaci, które odegrały ważną rolę w historii miasta. Podczas lekcji młodzież pozna kilka biografii gdynian oraz wspólnie porozmawia o tym, czy należy angażować się w sprawy publiczne. Zajęcia wzmacniają postawę obywatelską uczniów.

 

__________________________________________________________________________

 

WARSZTATY:

 

BUDUJEMY MIASTO

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię architektury modernistycznej, a także przyjrzą się wybranym budynkom w Gdyni – szczególnie tym, które powstały według projektu Włodzimierza Prochaski. Młodzież, zainspirowana modernistycznymi obiektami, stworzy w grupach projekty budynków. Zadanie uczy ich twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

BUNT I MUZYKA

W latach 80. na Wybrzeżu powstała Trójmiejska Scena Alternatywna. Tworzący ją artyści nie byli związani ani z oficjalnymi władzami, ani z antykomunistyczną opozycją. Teksty i muzyka utworów alternatywnych wprowadzą uczniów w najważniejsze wydarzenia lat 80. XX wieku. Uczestnicy przyjrzą się plakatom promującym koncerty trójmiejskich artystów, które zainspirują ich do stworzenia własnych prac graficznych. Zajęcia zainspirują do stworzenia prac zaangażowanych i komentujących wydarzenia historyczne oraz współczesność.

 

WSPOMNIENIA Z ALBUMU RODZINNEGO

 

Co mówią o ludziach przedmioty i fotografie przechowywane na dnie szafy? Historie ukryte w pozornie zwykłych zdjęciach i rzeczach mogą wzruszać, bawić, ale też zachęcać do podejmowania twórczych działań. Podczas warsztatów uczestnicy zainspirują się przedmiotami i historiami prezentowanymi na wystawie. Efektem pracy będzie wspólny portret mieszkańców Gdyni, który zostanie wyeksponowany i skomentowany przez ich autorów. Zajęcia uwrażliwią uczestników na dokumentowanie prywatnych historii.