Praca

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1) Informacja o wolnym stanowisku pracy:

Osoba na stanowisku Asystenta będzie odpowiedzialna za:
– prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów dla dzieci, rodzin oraz osób
z niepełnosprawnościami;
– koordynację projektów edukacyjnych, oraz imprez kulturalnych we współpracy z innymi działami;
– oprowadzanie zwiedzających, w tym grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin po wystawach Muzeum;
– działania w zakresie współpracy ze szkołami oraz instytucjami dla osób
z niepełnosprawnościami;
– czynny udział w wydarzeniach planowanych przez Ośrodek Edukacji;
– realizacja autorskich pomysłów dotyczących dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami;
– przygotowywanie działań programowych Muzeum;
– czynny udział w opracowywaniu oferty edukacyjnej Muzeum;
– inne prace administracyjno-biurowe.

2) Wymagania:

– wykształcenie humanistyczne, artystyczne lub pedagogiczne;
– umiejętność pracy z dziećmi (docelowa grupa: dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia);
– umiejętność pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami (osoby niedosłyszące oraz osoby niedowidzące);
– wysoka kultura osobista;
– duże zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi, umiejętność pracy
w zespole;
– punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań;
– dyspozycyjność;
– zdolności plastyczno-techniczne;
– język angielski w stopniu zaawansowanym;
– skuteczność i inicjatywa w działaniu, samodzielność;
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Oferujemy:

– możliwości realizacji własnych projektów;
– doskonalenie/szkolnie się w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami;
– prace w zespole młodych i kreatywnych osób.

4) Wymagane dokumenty:

– CV;
– list motywacyjny.

5) Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 07.05.2017 r na adres:
Muzeum Miasta Gdyni; 81-374 Gdynia, ul Zawiszy Czarnego 1, SEKRETARIAT
lub drogą mailową na adres: kadry@muzeumgdynia.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182)”.

Uprzejmie informujemy, że kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone. Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.