projekt: morze


PROJEKT: MORZE powstał z myślą o przedszkolakach i nauczycielach wychowania przedszkolnego. Ufamy, że Morze Bałtyckie jest nie tylko wakacyjną atrakcją, ale przede wszystkim ciekawym światem przyrody oraz inspirującym miejscem do pracy i zabawy. O tym również chcemy uczyć najmłodszych Gości naszego Muzeum.

W ramach projektu przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne z elementami twórczych zabaw z zakresu projektowania, sztuki, flory i fauny Morza Bałtyckiego. Do opracowania trzynastu scenariuszy zaprosiliśmy cztery edukatorki. W pierwszej części projektu odwiedziliśmy różne przedszkola zlokalizowane w gminach, które graniczą z Gdynią. Tam właśnie prowadziliśmy zajęcia po raz pierwszy. Następnie grupy przedszkolaków, które brały udział w warsztatach, odwiedziły Muzeum Miasta Gdyni.

Scenariusze zajęć udostępniamy w formie bezpłatnej publikacji.

Zależało nam, aby tematy zajęć i zastosowane metody pracy rozwijały kreatywność dzieci, zachęcały je do samodzielności i otwartości artystycznej oraz budowały w nich poczucie satysfakcji z wykonanej pracy.


 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Materiały udostępnione na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska


Partner: Akwarium Gdyńskie | Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Czas realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2017

Koncepcja projektu: Dorota Dombrowska
Koordynacja projektu: Dorota Brzezińska | d.brzezinska@muzeumgdynia.pl | tel. 58 662 09 29