projekt: morze


„Projekt: morze” jest skierowany do przedszkolaków i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Jego celem jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez stymulowanie procesu twórczego myślenia i budowanie więzi z lokalnym dziedzictwem kulturowym. W ramach projektu opracujemy 13 scenariuszy warsztatów edukacyjnych z elementami twórczych zabaw z zakresu dizajnu, sztuki, flory i fauny morskiej. Przygotowane warsztaty kierujemy do 13 różnych przedszkoli zlokalizowanych w gminach, które graniczą z Gdynią. Najpierw grupy dzieci w wieku 3 – 6 lat wezmą udział w zajęciach, które zorganizujemy w ich przedszkolu. Następnie przedszkolaki przyjadą do Muzeum Miasta Gdyni i poznają nasze aktualne ekspozycje związane z projektowaniem, wzornictwem i Morzem Bałtyckim. We wspólnej nauce pomocna będzie animowana przez edukatorów duża maskotka – bałtycka ryba – z którą dzieci zaprzyjaźnią się podczas zajęć.
Scenariusze zajęć i zabaw udostępnimy w formie publikacji edukacyjnej, którą będzie można otrzymać w wersji drukowanej lub pobrać w wersji elektronicznej.

Czas realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2017

Koncepcja projektu: Dorota Dombrowska
Koordynacja projektu: Dorota Brzezińska | d.brzezinska@muzeumgdynia.pl | tel. 58 662 09 29


Partner: Akwarium Gdyńskie (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy)

Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach programu „Edukacja kulturalna”. Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.