Festiwal edukacji: Miasto


Muzeum Miasta Gdyni stara się realizować koncepcję muzeum otwartego, muzeum, które nie tylko gromadzi zbiory, ale także pomaga w interpretacji kultury, historii (w tym zwłaszcza miasta i regionu), a także przemian modernizacyjnych w Polsce w XX wieku. Historia Gdyni to historia miejska, dlatego – widząc potrzebę rozwoju edukacji o mieście – nasze Muzeum postanowiło zorganizować w okresie od 5 września do 1 października 2017 roku Festiwal Edukacji, którego tematem przewodnim będzie właśnie miasto i jego różne oblicza. Będzie to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, skierowane zarówno do uczniów, którzy będą mogli skorzystać z darmowych lekcji muzealnych, oprowadzań po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte”, spektaklu teatralnego „Miasto/Muzyka/Obraz”, czy promocji książeczki zadaniowej „Gra w morze”, jak i do osób dorosłych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją historyczną, kulturalną i architektoniczną. Aktywności zaproponowane w ramach festiwalu będą odchodzić od tradycyjnego sposobu nauczania opartego na zapamiętywaniu i słuchaniu na rzecz zachęcania uczestników do partycypacji w zjawiskach zachodzących w życiu społecznym i w kulturze. Mamy nadzieję, że zaprezentowane podczas Festiwalu Edukacji nowoczesne metody edukacji będą dawać do myślenia, zaangażują zmysły, rozbudzą emocje oraz będą sprzyjać rozwijaniu twórczego myślenia.

 

 

PROGRAM FESTIWALU EDUKACJI: MIASTO

5.09 – 1.10.2017

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

wstęp wolny

 

Festiwal Edukacji podzielony będzie na dwie części. Pierwsza (5 września do 29 września 2017) jest przeznaczona dla uczniów gdyńskich szkół, którzy będą mogli wziąć udział w darmowych lekcjach muzealnych, oprowadzaniach po stałej wystawie opowiadającej losy Gdyni, warsztatach, spektaklu teatralnym, promocji książeczki zadaniowej dla dzieci, czy
w konkursie filmowym o Gdyni. Działania te pozwolą uczniom, poprzez kontakt z autentycznymi obiektami oraz dzięki elementom warsztatowym, doskonalić takie cechy i umiejętności jak zmysł obserwacji, współpraca w zespole, kreatywność, zdolność analizy oraz krytycznego myślenia, a także pomogą wzmocnić zmysł estetyczny.

 

LEKCJE MUZEALNE

Darmowe lekcje muzealne dla szkół odbywają się od wtorku do piątku w czasie godzin otwarcia Muzeum Miasta Gdyni. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym ośrodku edukacji, drogą mailową: zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37.

 

KONKURS FILMOWY:

5.09 – 29.09 „Moja Gdynia” – konkurs filmowy o mieście dla szkół

29.09.2017, godz.: 16:00 – 18:00 finał – pokaz zwycięskich etiud i wręczenie nagród

 

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE „GDYNIA – DZIEŁO OTWARTE”

13.09, 20.09, 27.09.2017, godz.: 10:30/ 11:30/ 12:30/ 13:30 „Edukacyjne środy” – darmowe oprowadzania dla szkół po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte”

 

POKAZY FILMOWE + PRELEKCJE

8.09.2017, godz.: 18:00 „Rowery kontra samochody” (Szwecja, 2014 r., reż. Frederik Gertten) – pokaz filmu połączony z prelekcją Tomasza Szkudlarka

22.09.2017, godz.: 18:00 „Syndrom wenecki” (Niemcy, 2012 r., reż. Andreas Pichler) – pokaz filmu połączony z prelekcją Tomasza Szkudlarka

30.09.2017, godz.: 17:00 – 18:00 „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” – pokaz dokumentu filmowego połączony ze spotkaniem z autorką Izabelą Rutkowską

 

PROMOCJA KSIĄŻKI

29.09.2017, godz.: 10:00 – 12:00 warsztaty i spotkanie z Joanną Czaplewską – autorką zeszytu zadaniowego „Gra w morze”

 

SPEKTAKL DLA NAJMŁODSZYCH

29.09.2017, godz.: 12:30 – 15:00 : „Miasto/Muzyka/Obraz” – warsztaty dla dzieci i spektakl tworzony na żywo

Akcja artystyczna łącząca wątki poezji, sztuki wizualnej i muzyki. W obiekcie o wymiarach 2/2/2 m będziemy tworzyli wizje współczesnego organizmu miejskiego, który jest naszą emocją , który kojarzy nam się ze słowem , obrazem i dźwiękiem. Te odczucia , skojarzenia i refleksje pokażemy w formie obiektu sztuki. Nawiążemy do wątków futuryzmu w sztuce z początku XX

 

WARSZTATY + OPROWADZANIE PO WYSTAWIE „OSKAR ZIĘTA – POLSKIE PROJEKTY POLSCY PROJEKTANCI”

15:00 – 16:30 „Być jak projektant” – warsztaty i oprowadzanie po wystawie „Oskar Zięta” z audiodeskrypcją dla dzieci w wieku 7 – 12 lat z niepełnosprawnością wzroku

 

KONCERTY:

29.09.2017, godz.: 20:00 – 22:00 koncert promujący płytę „Miastofonia. Dźwiękowa mapa Gdyni” połączony ze spotkaniem z autorem – Michałem Jeziorskim

30.09.2017, godz.: 20:00 – 22:00 koncert Mikromusic

 

Druga część (29 września do 1 października) skierowana jest do nauczycieli, instruktorów, edukatorów oraz działaczy aktywnych w dziedzinie edukacji i kultury. To dla nich 30 września odbędzie się seminarium zatytułowane „Miasto w edukacji kulturalnej”. Podczas seminarium przedstawione zostaną kreatywne rozwiązania stosowane w praktyce edukacyjnej różnorodnych placówek oświatowych i kulturalnych z całej Polski. Spotkanie to stanie się okazją do upowszechnienia osiągnięć edukacyjnych w instytucjach kultury, do wymiany doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, a wreszcie do integracji środowiska zajmującego się edukacją historyczną, kulturalną i architektoniczną. Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy ekspertów z rożnych dziedzin, dla których wspólnym obszarem działania jest miasto.

 

 

Muzeum Miasta Gdyni ma nadzieję, że Festiwal Edukacji stanie się wydarzeniem, które umożliwi swobodną wymianę doświadczeń i umiejętności oraz ułatwi dzielenie się doświadczeniami w działaniu na rzecz edukacji kulturalnej.

Serdecznie zapraszamy!