Historia jednej fotografii – warsztaty dla dorosłych


Czy spośród zdjęć zgromadzonych w swoim domowym archiwum jesteś w stanie wybrać to jedno, wyjątkowe? Fotografię, z którą wiąże się niezwykła historia? Która jest szczególną pamiątką? Jest ciekawym dokumentem zmieniających się czasów? Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego opowiemy i opiszemy historie wybranych zdjęć. Przynieś na spotkanie wybrane fotografie rodzinne. Wspólnie je obejrzymy i wymienimy się opowieściami. Wybrane zdjęcia skopiujemy i opiszemy, tworząc wokół nich osobiste opowieści. Stworzone prace oraz oryginały zdjęć zabierzesz ze sobą do domu, natomiast z kopii stworzymy wspólną, tymczasową instalację.

Warsztat jest próbą przyjrzenia się domowym archiwaliom – albumy rodzinne gromadzą to, co indywidualne i emocjonalne, ale oglądane poza gronem rodzinnym, są również zjawiskiem społecznym i kulturowym. Sposób budowania własnej historii w albumie fotograficznym jest zarazem osobisty, oparty na indywidualnych wspomnieniach i przeżyciach, jak i powtarzalny – doświadczenie posiadania domowego archiwum (albumu, pudełka, koperty, szuflady ze zdjęciami) jest niemal uniwersalne, a przechowywane w nich zdjęcia możemy często rozpoznać jako typowe, konwencjonalne. Zarazem w zdjęciach prywatnych i rodzinnych obecne są ślady historii publicznej – przemian obyczajowych, społecznych, politycznych. Zaglądając nawzajem do swoich albumów sprawdzamy, co się dzieje, gdy pojedyncze fotografie i opowieści wyjmujemy z rodzinnych archiwów i zderzamy ze sobą w sposób, który wykracza poza to, co prywatne.

Warsztat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: edukacja@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37
Bilety: 12 zł