„Miasto otwarte” – spacer historyczny dla nauczycieli

Nauczycielko, Nauczycielu!

Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni zaprasza Cię do udziału w interdyscyplinarnym projekcie AKCJA/INTERPRETACJA.
Celem projektu jest zbudowanie wspólnej przestrzeni do kreatywnych działań w oparciu o nowe metody nauczania oraz w kontekście szeroko interpretowanych zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Planujemy cykliczne spotkania o charakterze warsztatowym, konferencyjnym oraz wykładowym.

Jednym z założeń projektu jest stworzenie bazy materiałów dydaktycznych – scenariuszy zajęć lekcyjnych, które wykorzystywałyby treści stałej wystawy „Gdynia – dzieło otwarte”. W roli ich twórcy widzimy Ciebie, dlatego zapraszamy Cię do współpracy konsultacyjnej z Ośrodkiem Edukacji Muzeum Miasta Gdyni.
Do zobaczenia!

Terminarz:

27.09.2018 (czwartek), godzina 17:00
Wystawa czasowa „Karol Śliwka” – oprowadzanie i warsztaty dla nauczycieli
Podczas spotkania treść wystawy czasowej – największej do tej pory prezentacji dorobku jednego z najwybitniejszych polskich grafików – zostanie przełożona na konkretne działania warsztatowe, które stanowić będą inspirację do pracy na gruncie edukacji szkolnej.

20.10 (czwartek), godzina 17:00
„Miasto otwarte” – spacer historyczny dla nauczycieli
Wędrówka szlakiem miejsc najistotniejszych dla początków historii Gdyni, miejsc istniejących do dzisiaj oraz obiektów, które zniknęły z topografii miasta.

29.11.2018 (czwartek), 17:00
„Kolor naszej flagi jest złożony” – warsztaty dla nauczycieli
Podczas spotkania treść muzealnych ekspozycji posłuży jako baza do działań ćwiczeniowych, skupionych wokół tematu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wątków tożsamych z tematem – wartości wpisanych w tradycję, wolności, solidarności i praw człowieka. Podejmowane działania warsztatowe stanowić będą propozycje oraz inspiracje do pracy na gruncie edukacji szkolnej.

Wydarzenia przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w danym wydarzeniu.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy:

nr telefonu: 58 662 09 35/ 36 /37, mail: a.jazgarska@muzeumgdynia.pl

Nauczycieli zainteresowanych współpracą z Ośrodkiem Edukacji Muzeum Miasta Gdyni w charakterze konsultanta prosimy o osobisty kontakt:
nr telefonu: 58 662 09 35/ 36 /37, mail: a.jazgarska@muzeumgdynia.pl

20.10.2018 Sobota
godz. 17:00