Zbiory

Zbiory zgromadzone przez Muzeum Miasta Gdyni odzwierciedlają zażyłą relację między Gdynią a morzem. Duża część eksponatów obrazuje wpływ żywiołu na życie poszczególnej jednostki, miasta, regionu, a wreszcie całego kraju. Stanowią świadectwo powstania portu i przemiany wsi w nowoczesne miasto. Dają możliwość wglądu w takie aspekty życia społecznego, jak kultura, sport, oświata – ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, czyli okresu najbardziej intensywnego rozwoju miasta.

Ilość zbiorów Muzeum Miasta Gdyni nieprzerwanie rośnie. Obecnie (lipiec 2015) zbiory historyczne i artystycznie liczą łącznie 63184 jednostek, księgozbiór naukowy zaś to 11226 woluminów. Bardzo poważne zwiększenie się ilości zgromadzonych obiektów od chwili powstania Muzeum jest miarą życzliwości społeczności lokalnej, która w postaci darowizn przekazuje Muzeum obiekty wartościowe pod względem historyczno-dokumentacyjnym oraz artystycznym. Jest to również miara aktywności zespołu Muzeum, który poprzez umiejętne działania promocyjne, aktywne poszukiwania oraz realizowane zakupy pozyskuje nowe obiekty. Zadaniem zespołu jest również opracowanie naukowe każdego z pozyskanych przedmiotów. Dzięki temu dziesiątki tysięcy obiektów stały się źródłem wiedzy o przeszłym i aktualnym życiu miasta i jego mieszkańców.

Zbiory Muzeum podzielone zostały na następujące działy:
4286

 

fotografia (fotografie oryginalne, reprodukcje, pocztówki, negatywy);
 

 

 

MMG-HM-I-655

 

dokumenty życia społecznego (m.in. dokumenty osobiste, ulotki, plakaty, mapy, plany);

 

 

 

IMG_0009
zabytki kultury materialnej (m.in. przedmioty gospodarstwa domowego, meble, odzież);

 

 

 

 

MMG_SZ_308
sztuka (m.in. obrazy, grafiki, medale, tkaniny, rzeźby, dizajn);

 

 

 

 

3.MMG-HM-I-1288
biblioteka.

 

 

 

 

Zapoznaj się z zasadami udostępniania wizerunków obiektów i zdjęć będących własnością Muzeum Miasta Gdyni.