Fotografie

Muzeum Miasta Gdyni posiada 42213 fotografii oryginalnych i reprodukcji, pocztówek oraz negatywów o tematyce związanej z portem oraz życiem miasta i jego mieszkańców. To najliczniejsza grupa obiektów w zbiorach Muzeum.

W swoich zbiorach posiadamy m.in. 72 albumy fotograficzne. Na uwagę zasługują przede wszystkim dwa z nich: album gdyńskiej pracowni fotograficznej „Foto-Elite” ze zdjęciami przedstawiającymi stan budowy portu w 1929 r. oraz dedykowany ministrowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu album Jana Bułhaka, obrazujący prace portu i jego zniszczenia w 1946 r.

MMG-HM-II-4607_1-10 4-1 MMG-HM-II-5037 2-1 (MMG-517)

W zbiorach Działu Historycznego MMG znajduje się również zespół około 4000 fotografii z okresu okupacji – zdjęcia przedstawiają gdyńskie budynki zinwentaryzowane przez Niemców.

Ciekawy zbiór stanowi zespół około 2500 negatywów celuloidowych i szklanych. Wśród nich należałoby wymienić ponad 630 negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, pokazujących port i miasto w latach 30. XX w. Gdynię z przełomu lat 40. i 50. XX w. obrazuje z kolei ponad 600 negatywów celuloidowych Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, gdyńskich fotografików. Około 200 negatywów Floriana Staszewskiego prezentuje żaglowiec ZHP „Zawisza Czarny” i jego dowódcę gen. Mariusza Zaruskiego oraz miasto i port tuż po zakończeniu II wojny światowej. Warto również wspomnieć o 95 negatywach stereoskopowych, autorstwa Wacława Schulza, z których wykonywano zdjęcia do fotoplastykonów.

Pokaźną część zbioru stanowi około 3 tys. pocztówek, w tym bardzo rzadko spotykane karty przedstawiające obraz Gdyni sprzed 1920 r.

MMG_HM_II_5419 MMG_HM_II_5414 MMG_HM_II_5533

Dział Dokumentacji otrzymał wiele fotografii od osób prywatnych. Na ogół przedstawiają one ich przodków w różnych sytuacjach życia codziennego: przy pracy, podczas spacerów, uroczystości kościelnych, świąt państwowych czy spotkań rodzinnych.