Architecture & Design – a non-formal youth education in museums

« Powrót

Projekt „Architecture & Design – a non-formal youth education in museums” (Architektura i dizajn – pozaformalna edukacja młodzieży w muzeach) ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie kompetencji edukatorek dwóch instytucji – Muzeum Miasta Gdyni oraz Centrum Dizajnu i Architektury w Sztokholmie.Wymiana dobrych praktyk oraz rozwój umiejętności odbywa się przede wszystkim poprzez osobisty kontakt i wspólną pracę. W drugiej połowie września dwie szwedzkie edukatorki przyjechały do Trójmiasta na pięciodniową wizytę studyjną, niedługo po tym, edukatorki Muzeum Miasta Gdyni udały się z wizytą do Sztokholmu.