Oprowadzanie po wystawie “Karol Śliwka” tłumaczone na język migowy (PJM)

« Powrót

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” było tłumaczone na język migowy (PJM) we współpracy ze Stowarzyszenim Osób z Wadą Słuchu “CISZA” w Gdyni.

Fot. Mateusz Kozielecki