Muzeum Miasta Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia

NIP: 586 - 010 - 19 - 73
Informacja: 58 662 09 55
Sklep: 58 662 09 61
Zapisy na wydarzenia edukacyjne: 58 662 09 35/ 36/ 37

Udostępnianie wizerunków

Regulamin i cennik opłat za udostępnianie wizerunków obiektów Muzeum Miasta Gdyni

Wizerunki obiektów i zdjęcia udostępnia się na podstawie wniosku (do pobrania poniżej), który należy złożyć w sekretariacie Muzeum Miasta Gdyni lub przesłać pocztą na adres Muzeum.

Muzeum Miasta Gdyni nie udostępnia wizerunków obiektów, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające
swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.

Kontakt w sprawie składania wniosków i udostępniania wizerunków

Dział Głównego Inwentaryzatora
Marzena Markowska
inwentaryzator@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 42

Dział Historyczny
Dariusz Małszycki
d.malszycki@muzeumgdynia.pl
tel. 58 662 09 28

Wynajem sal ekspozycyjnych

Muzeum Miasta Gdyni mieści się w nowoczesnym budynku położonym nad brzegiem morza.

Dysponujemy pomieszczeniami o wysokim standardzie, w których można zorganizować konferencje, seminaria, szkolenia, wykłady, spotkania biznesowe.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą i współpracy.

Dokumenty do pobrania

W razie pytań prosimy o kontakt

Blanka Balicka
tel. kom. 515 434 412
administracja@muzeumgdynia.pl

Praca

Nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Historycznym Muzeum Miasta Gdyni.

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Historycznym

1) Informacja o wolnym stanowisku pracy

Osoba zatrudniona w Dziale Historycznym będzie odpowiedzialna za:
1. gromadzenie, inwentaryzację i naukowe opracowanie muzealiów z zakresu historii;
2. wpisywanie obiektów do ksiąg inwentarzowych oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych muzealiów;
3. nadzór nad magazynem: Dokumenty i mapy;
4. gromadzenie, opracowywanie i systematyzowanie wiedzy na temat historii Gdyni;
5. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych;
6. opiniowanie ofert zakupów i darowizn przedkładanych muzeum;
7. przygotowywanie scenariuszy oraz realizacja wystaw muzealnych;
8. przygotowywanie publikacji;
9. opracowywanie kwerend;
10. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań z zakresu historii;
11. prowadzenie tematycznych lekcji muzealnych;
12. przygotowywanie wykładów, prelekcji i spotkań autorskich;
13. współpraca z Ośrodkiem Edukacji w zakresie przygotowania programu edukacji historycznej;
14. współpraca z pozostałymi działami muzeum i innymi placówkami muzealnymi;
15. pełnienie merytorycznych dyżurów muzealnych;

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wymagania niezbędne:

– dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia;
– znajomość języka angielskiego;
– wysoka kultura osobista;
– skrupulatność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
– dobra komunikacja interpersonalna;
– umiejętność pracy w zespole;
– odpowiedzialność;

4) Wymagane dokumenty:

– CV;

5) Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 14.08.2020 r.
drogą mailową na adres: kadry@muzeumgdynia.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Uprzejmie informujemy, że kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.

Dyrektor

p.o. dyrektor
Karin Moder
Tel. 58 / 662 09 10

Kierownik biura dyrekcji

Anna Kondracka
sekretariat@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 10
Fax. 58 / 662 09 40
Patrycja Gelinska

Dział promocji

promocja@muzeumgdynia.pl
Dorota Lewandowska
d.lewandowska@muzeumgdynia.pl
Tel. 600 048 161
Michał Miegoń
m.miegon@muzeumgdynia.pl
Tel. 795 573 231
Mateusz Kozielecki
m.kozielecki@muzeumgdynia.pl
Tel. 797 842 099
dr Ewa Siwek
Justyna Gorgoń

Dział głównego inwentaryzatora

inwentaryzator@muzeumgdynia.pl
Kierownik działu
Marzena Markowska
Tel. 58 / 662 09 42

Dział historyczny

historia@muzeumgdynia.pl
Kierownik działu
dr Marcin Szerle
m.szerle@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 44
Dariusz Małszycki
d.malszycki@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 28
Joanna Mróz
j.mroz@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 26
Barbara Mikołajczuk
b.mikolajczuk@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 42

Dział sztuki

sztuka@muzeumgdynia.pl
Kierownik działu
dr Anna Śliwa
a.sliwa@muzeumgdynia.pl
Tel:. 58 / 662 09 41
Gabriela Zbirohowska-Kościa
g.zbirohowska-koscia@muzeumgdynia.pl
Tel:. 58 / 662 09 41
Marta Borowska-Tryczak
m.borowska@muzeumgdynia.pl
Tel:. 58 / 662 09 41
Weronika Szerle

Ośrodek edukacji

edukacja@muzeumgdynia.pl
Kierownik ośrodka edukacji
Tomasz Sosnowski
t.sosnowski@muzeumgdynia.pl
Tel.: 58 / 662 09 37
Iza Meronk
i.meronk@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36
Patrycja Wójcik
p.wojcik@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36
Olga Lewandowska
o.lewandowska@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36
Dorota Dombrowska

Dział administracji

administracja@muzeumgdynia.pl
Kierownik działu
Blanka Balicka
b.balicka@muzeumgdynia.pl
Tel. 515 434 412
Robert Szymanowski
r.szymanowski@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 31
Rafał Frankowski
r.frankowski@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 45

Zamówienia publiczne

zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl

Dział projektów

Współpraca międzynarodowa
projekty@muzeumgdynia.pl
Agnieszka Drączkowska
a.draczkowska@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 29

Biblioteka

Anna Spychalska
biblioteka@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 42

Kadry

kadry@muzeumgdynia.pl
Agnieszka Oleksiuk
a.oleksiuk@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 52

Księgowość

Główny księgowy
Ewa Skelnik
finanse@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 52
Teresa Gosz
sklep@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 60