Projekty

Posłuchaj Gdyni – historia mówiona w przestrzeni miejskiej

WŁĄCZ MUZEUM!

projekt: morze

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej – współpraca z Muzeum Miejskim w Reykjaviku

Podróż do wnętrza domu

Młodzi Animatorzy Kultury

Wi@tr od Morza

Architecture & Design – a non-formal youth education in museums

Otwarta dzielnica

Baltic Mini Textile Gdynia

Kampania „DODAJ HISTORIĘ”

„Modernizm na wolnej licencji”

Youth for Museums. Museums for Youth.

„Gdynia – dzieło otwarte” – nowa wystawa stała

„Gdynia opowiedziana. Nowe spojrzenie na dzieje Polski w XX wieku poprzez platformę edukacyjną Muzeum Miasta Gdyni”