Współpraca zagraniczna

Muzeum Miasta Gdyni chętnie współtworzy oraz włącza się w inicjatywy mające na celu projektowanie nowych form i narzędzi wystawienniczych oraz edukacyjnych w ramach następujących programów:

– Kreatywna Europa
– Europa dla obywateli
– Erasmus+
– Interreg Południowy Bałtyk
– Interreg Region Morza Bałtyckiego
– Interreg Europa Środkowa
– Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
– Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
– Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Muzeum współpracuje i jest otwarte na współpracę w ramach projektów międzynarodowych obejmujących swoją tematyką:
– miasto i przestrzeń miejską;
– architekturę;
– modernizm;
– dizajn;
– urbanistykę;
– edukację architektoniczną;
– historię Gdyni;
– dzieje regionu;
– dziedzictwo Morza Bałtyckiego.

 

Instytucje i osoby zainteresowane współpracą przy wspólnych projektach kulturalnych i edukacyjnych prosimy o kontakt z działem projektów:
dr Andrzej Hoja
Dorota Brzezińska
tel. +48 58 662 09 29