Oferta czasowa

 

Oferta edukacyjna dostosowana została do poszczególnych grup wiekowych i realizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i licealnych. Powstała w oparciu o podstawę programową edukacji szkolnej, a warsztaty uwzględniają tematy z zakresu historii, sztuki, architektury, projektowania oraz ekologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów oraz zasadami rezerwacji zajęć.

 

ŚNIADANIE NA TRAWIE – MODNIE I UŻYTKOWO

Grupa wiekowa: klasy podstawowe I-III

Opis: Zajęcia będą okazją do bliższego przyjrzenia się problemom deficytu towarowego w czasach PRL czy też ograniczonej dostępności pewnych materiałów, jak również szybkiego zużycia i kwestii opakowań jednorazowych. Na przykładzie twórczości Barbary Hoff uczniowie dowiedzą się w jaki sposób można pewne materiały wykorzystać ponownie oraz jak unikać używania opakowań jednorazowych. Produktem końcowym zajęć będzie własnoręcznie wykonane opakowanie na drugie śniadanie wielorazowego użytku.

Czas trwania: 1,5 godz.

W BLASKU FLESZY – MODA I MODELING

Grupa wiekowa: klasy podstawowe IV-VIII
Opis: W pierwszej części uczniowie zostaną zapoznani z twórczością Barbary Hoff. Dowiedzą się czym charakteryzowały się organizowane przez projektantkę sesje oraz pokazy mody Hofflandu, jaki wpływ wywarły na Polskę okresu PRL oraz jaki wpływ miała ówczesna sytuacja Polski na twórczość Hoff. Zajęcia będą również okazją do rozwijania kreatywności oraz umiejętności twórczych z zakresu mody. Uczniowie wspólnie przygotują kreacje z dostępnych – pozostałości tkanin a na koniec wezmą udział w sesji modowej.
Czas trwania: 1,5 godz.

LET’S GO SHOPPING – MODNIE I UŻYTKOWO

Grupa wiekowa: liceum/technikum

Opis: Po zapoznaniu się z twórczością Barbary Hoff oraz ideologią tworzenia kreacji w czasach kiedy dostęp do tkanin był ograniczony, uczniowie stworzą własne torby na zakupy. Warsztaty będą oparte na idei zero waste oraz 3xU – unikaj, użyj, utylizuj, którymi podczas tworzenia kierowała się również projektantka. Celem zajęć będzie, między innymi, pogłębianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży oraz położenie akcentu na recykling materiałów i zachęcanie uczniów do użytkowania produktów wielorazowych.

Czas trwania: 1,5 godz.