Dostępna sobota

Muzeum Miasta Gdyni tworzy zróżnicowane, długofalowe projekty będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Wśród adresatów zindywidualizowanych działań znajdują się osoby niewidome, z dysfunkcją wzroku oraz osoby niesłyszące. Oferta edukacyjna dedykowana naszym odbiorcom z niepełnosprawnościami zawiera:

  • wydarzenia edukacyjne prowadzone przez Ośrodek Edukacji (warsztaty, spotkania, seanse filmowe) oraz tłumaczone na żywo wernisaże w Polskim Języku Migowym i z audiodeksrypcją.
  • w każdą trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na wydarzenie „Dostępna sobota”.

W tym dniu, w sposób szczególny staramy się gościć osoby z utrudnionym dostępem do kultury. Dostępna sobota to przede wszystkim oprowadzania po naszych wystawach czasowych oraz wystawie stałej. Oprowadzania tłumaczone są na Polski Język migowy oraz posiadają audiodyskrypcję.

Plan wydarzeń w ramach „Dostępnej soboty” odpowiada bieżącym wystawom czasowym i dostosowany jest do potrzeb określonych grup odbiorców.

Koszt udziału: wstęp bezpłatny.
Zainteresowane osoby zachęcamy do śledzenia naszej oferty w zakładce „wydarzenia” oraz zapraszamy do kontaktu poprzez email: edukacja@muzeumgdynia.pl lub telefonicznego 58 662 09 35/ 36/ 37