Liceum/Technikum

 

Podczas warsztatów akcent będzie kładziony na kreatywno-twórczy rozwój ucznia. Przy każdym z tematów zaplanowano rozwiniętą część literacko-twórczą, plastyczną lub rzemieślniczą, podczas której uczeń będzie miał okazję do uzewnętrznienia swoich pomysłów i stworzenia własnego, wyjątkowego dzieła. Zajęcia będą czynnie angażować uczniów w zdobywanie wiedzy oraz umożliwiać im poznawanie historii w przystępny i ciekawy sposób.

 

OD TABAKIERY DO APTEKI / KULTURA

Warsztaty twórcze poruszające kulturowe wątki regionalne.

Słowa kluczowe: Antoni Abraham, Alfons Jereczek, Apteka, Eingedeutschte (Volkslista), Franciszek Walicki, Günter Grass, Grupa Rythm & Blues, Gryf Pomorski, Jędrzej Kodymowski „Kodym”, Józef Wrycza, Nowa Scena, Pancerne Rowery, Trójmiejska Scena Alternatywna.

Opis: W pierwszej części uczniowie poznają bliżej tradycje i kulturę Kaszubów, dowiedzą się, czym była tabakiera i jak wygląda produkcja tabaki. W drugiej części poznają historię gdyńskiej sceny alternatywnej lat 80. i 90. i dowiedzą się, co oznaczał w tamtych latach bunt przeciwko rzeczywistości. Na koniec każdy napisze tekst własnej piosenki, która będzie poruszać współczesne problemy

Zgodność z podstawą programową: Pisanie twórcze, myślenie rozumiane jako złożony proces umysłowy, kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej, rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w różnych formach aktywności intelektualnej i twórczej, kształtowanie i rozwój językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości młodego człowieka w jego relacjach z regionem, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym regionu.

Czas trwania: 2 godz.

 

SILVA RERUM / HISTORIA

Osobisty pamiętnik.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Andrzej Kołodziej, historia Gdyni, Józef Kliks, Lucjan Cylkowski, Mieczysława Nogajewska, rodzina Bergmanów, Solidarność, Wincenty Gruna, Zbyszek Godlewski, Strzebielinek

Opis:Jakie były losy gdynian w trakcie i po II wojnie światowej? Uczniowie zapoznają się z relacjami świadków zdarzeń i w oparciu o nie stworzą własną, zdjęciowo-słowną, kreatywną relację z wizyty w muzeum.

Zgodność z podstawą programową: Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego i regionalnego, rozbudzanie zainteresowań przeszłością, rozwijanie myślenia historycznego, tworzenie narracji historycznej, rozpoznawanie dorobku okresu międzywojennego, charakterystyka zniszczeń powojennych oraz przedstawienie odbudowy regionu, charakterystyka osiągnięć gospodarczych (m.in. reform E. Kwiatkowskiego), usytuowanie w czasie i przestrzeni kluczowych dla regionu wydarzeń z okresu II wojny światowej, dysponowanie informacjami na temat Piaśnicy, przykłady heroizmu regionalnego, charakterystyka działania wydarzeń Grudnia 1970 oraz Solidarności, najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

Czas trwania: 2 godz.

 

IDĄC RAKIEM / ŚRODOWISKO

Warsztaty ekologiczno-morskie śladami opowiadania Güntera Grassa.

Słowa kluczowe: Batory, Dalmor, ekologia, ekosystem, fauna i flora Bałtyku, Gdynia Radio, morze, stacja Grytviken, Wilhelm Gustloff

Opis: Wspólnie porozmawiamy o zagrożeniach ekologicznych regionu. Uczniowie spróbują wymyśleć, jakimi sposobami możemy z nimi walczyć jako wspólnota oraz co każdy z nas może zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego. Uczniowie dowiedzą się też więcej na temat stacji badawczych oraz podróży morskich. Każdy z uczniów samodzielnie wykona ekologiczne mydło.

Zgodność z podstawą programową: Rozwijanie wrażliwości społecznej, motywacja do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią, zdobywanie wiedzy przydatnej w życiu codziennym, kreowanie pozytywnych postaw ucznia w odniesieniu do własnego kraju i regionu, poznawanie regionu jako zintegrowanej całości, w której zjawiska i procesy społeczno- -ekonomiczne są ze sobą ściśle powiązane, uwrażliwienie na wartość i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, analiza struktury i skutków wymiany towarowej, możliwości wykorzystania możliwości biologicznych morza.

Czas trwania: 2 godz.

 

CYGANERIA / SZTUKA

Artystyczne warsztaty twórcze.

Słowa kluczowe:Architektura, Jerzy Mueller, Kolęda Nocka, Leon Staniszewski, malarstwo, Marian Wnuk, Michał Leszczyński, Natasza, rzeźba, Stanisław Ziołowski, Stefan Reychman, Wacław Szczeblewski, Włodzimierz Prochaska

Opis: Uczniowie poznają bliżej gdyński świat sztuki – malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Zapoznają się z najbardziej znanymi gdyńskimi dziełami oraz dowiedzą się, jaki wpływ miała sztuka na rozwój Gdyni. Na koniec dostaną szansę stworzenia swojej własnej rzeźby.

Zgodność z podstawą programową: Rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozpoznawanie i charakterystyka głównych stylów w architekturze i sztuce, rozumienie przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych epoki, regionu i tendencji, zapoznanie się z osiągnięciami regionu w zakresie architektury i sztuk plastycznych, zapoznanie się z dorobkiem twórców regionalnych, poruszenie wątków w zakresie stylistycznym: art déco, socrealizm, modernizm i postmodernizm, rozumienie kontekstów kulturowych i uwarunkowań przemian w dziejach sztuki.

Czas trwania: 2 godz.