Przedszkola

 

Warsztaty pozwolą skoncentrować się nie tylko na pogłębianiu wiedzy z zakresu historii, kultury, środowiska naturalnego oraz sztuki, ale również na rozwijaniu zdolności manualnych, twórczych i aktywności fizycznej. Będą one okazją do doskonalenia umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie, a także rozbudzą w uczestnikach wrażliwość i troskę o najbliższe otoczenie.

 

WYŚPIEWAJ KASZUBY / KULTURA

Muzyczno-taneczne wariacje na temat polskiego i kaszubskiego alfabetu połączone z warsztatami projektowania strojów ludowych.

Słowa kluczowe: abecadło, alfabet, flaga, herb, Kaszubi, kolory, litery, stroje ludowe

Opis: Poprzez muzykę i taniec dzieci poznają alfabet polski i kaszubski. Wspólnie odkryjemy, jakie związki łączyły Kaszubów z Gdynią oraz jakie są podstawowe symbole regionalne i kaszubskie kolory. Na koniec dzieci stworzą kaszubskie stroje ludowe według własnego pomysłu.

Zgodność z podstawą programową: Wspieranie aktywności dziecka, integracja sensoryczna, wspieranie aktywności twórczej, umożliwianie poznawania kultury oraz języka regionalnego (kaszubskiego), muzyczno-rytmiczno-taneczne eksperymenty, wprowadzanie sytuacji edukacyjnych wywołanych oczekiwaniem poznania liter.

Czas trwania: 1 godz.

 

SYRENA I RYCERZ / HISTORIA

Warsztaty z rozumienia historii i legend gdyńskich.

Słowa kluczowe: historia Gdyni, legendy gdyńskie, morze, rybak

Opis: Dzieci odkryją historie oraz legendy związane z Gdynią oraz wybraną dzielnicą. Wykonując samodzielnie kostiumy, odegrają krótkie scenki z legend gdyńskich.

Zgodność z podstawą programową: Wzmacnianie poczucia wartości i oryginalności, potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, przygotowanie do rozumienia emocji, czytanie obrazów.

Czas trwania: 1 godz.

 

WOKÓŁ MORZA / ŚRODOWISKO

Ekowarsztaty o Morzu Bałtyckim.

Słowa kluczowe: ekologia, kolory, małże, morze, muszle, rokitnik ryby

Opis: Okazja do bliższego poznania podwodnego oraz przybrzeżnego świata Bałtyku. Dzieci poznają zwierzęta i rośliny, które będą mogły odnaleźć na co dzień podczas rodzinnego spaceru brzegiem morza. Wykonają samodzielnie rybki oraz oczyszczą ich środowisko ze śmieci.

W ramach ekolekcji dowiedzą się, jak każde z nich może samo codziennie dbać o środowisko

Zgodność z podstawą programową: Budowanie wrażliwości oraz troski o zwierzęta, rośliny i środowisko naturalne, dostrzeganie wartości otoczenia, rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, nauka pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych.

Czas trwania: 1 godz.

 

JA-BUDOWNICZY / SZTUKA

Od rozumienia gdyńskich budowli do tworzenia własnych konstrukcji.

Słowa kluczowe: architekt, architektura, budynki, kamienica, projekt

Opis: Dzieci poznają gdyńską architekturę, dowiedzą się, jak wygląda i dlaczego jest tak wyjątkowa. Z gotowych elementów zbudują wybraną budowlę gdyńską.

Zgodność z podstawą programową: Budowanie wrażliwości estetycznej i kreatywności, pobudzanie aktywności fizycznej, inicjacja zabaw konstrukcyjnych.

Czas trwania: 1 godz.