Szkoła podstawowa I-III

 

Warsztaty będą okazją do bliższego poznania otoczenia, regionu, miasta oraz jego historii. Poprzez zabawę uczniowie będą poznawać Gdynię zarówno od strony architektonicznej, jak i jej środowiska naturalnego. Zajęcia umożliwią rozwijanie umiejętności samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia, swobody artystycznej oraz kształtowanie wrażliwości względem środowiska naturalnego, a także pobudzą do aktywności fizycznej.

 

KASZËBSCZI GROCZ / KULTURA

Muzyczne warsztaty kaszubsko-polskie.

Słowa kluczowe: bùdowizna (architektura), flaga kaszubska, herb kaszubski, hôwinga (port), miastkò (miasto), mòrze (morze), rëbôk (rybak), séc (sieć), słuńce (słońce), stroje kaszubskie

Opis: Uczniowie nauczą się związanych z Gdynią pojęć w języku polskim i kaszubskim. Poznają kaszubskie symbole oraz tradycje i historie Kaszubów mieszkających niegdyś w Gdyni. Ich zadaniem będzie stworzyć piosenkę z użyciem poznanych pojęć, którą na koniec wspólnie zaśpiewamy.

Zgodność z podstawą programową: Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, rozwijanie obszaru sensorycznego, wprowadzanie różnorodnych form wyrazu, rozwijanie swobody twórczej i wyrażanie emocji

Czas trwania: 1,5 godz.

 

WEHIKUŁ CZASU / HISTORIA

Zajęcia historyczno-teatralne.

Słowa kluczowe: Eugeniusz Kwiatkowski, Jan Radtke, historia Gdyni, port, prawa miejskie, Rada Ministrów, statki, święto morza, Tadeusz Wenda

Opis: Cofamy się o 100 lat, kiedy Gdynia była rybacko-letniskową wsią. Uczniowie wcielają się w role mieszkańców oraz osobistości gdyńskich i odgrywając przedstawienie, uczą się i poznają historię miasta

Zgodność z podstawą programową: Rozwijanie umiejętności samodzielnego, refleksyjnego, logicznego i krytycznego myślenia, budowanie umiejętności rozumienia legend i faktów historycznych, budowanie wzajemnego zrozumienia oraz szacunku poprzez wymaganie słuchania ze zrozumieniem, poznawanie ciekawostek historycznych dotyczących regionu

Czas trwania: 1,5 godz.

 

HISTORIA PEWNEGO NURKA / ŚRODOWISKO

Warsztaty śladami nurka bałtyckiego.

Słowa kluczowe: ekologia, kolory, małże, morze, nurek, port, ryby, statki, wrak

Opis: Co nurek widzi pod wodą? Uczniowie wcielą się w rolę nurka i poznają podwodny świat Bałtyku – zarówno naturalny, jak i ten stworzony przez człowieka (port, wraki). W specjalnie przygotowanej przestrzeni zbadają dno morza i wspólnie zastanowimy się, co powinno, a co nie powinno się tam znajdować.

Zgodność z podstawą programową: Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywacja do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie potrzeby aktywności społecznej, poznawanie ciekawostek geograficzno-przyrodniczych dotyczących regionu, nauka rozpoznawania popularnych w regionie gatunków roślin i zwierząt, propagowanie świadomości ekologicznej i zachęcanie do dbania o środowisko.

Czas trwania: 1,5 godz.

 

ARCHI-PATYCZAKI / SZTUKA

Architektoniczne od szkieletu do budowli.

Słowa kluczowe: architekt, architektura, budynki, kamienica, projekt

Opis: Uczniowie bliżej zapoznają się z ważnymi dla Gdyni budynkami. Spróbują spojrzeć na budowle okiem architekta, a następnie za pomocą naturalnych materiałów zbudują szkielet wybranej budowli.

Zgodność z podstawą programową: Odbiór architektury i kształtowanie potrzeby jej współtworzenia, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze, kształtowanie wrażliwości artystycznej, nauka kompozycji, proporcji, wykonywanie prac o charakterze konstrukcyjnym.

Czas trwania: 1,5 godz.