Szkoła podstawowa IV-VIII

 

Celem warsztatów jest zaktywizowanie uczniów i odstąpienie od biernego oprowadzania na rzecz angażowania uczniów w zdobywanie wiedzy. Zajęcia będą odbywać się wielopłaszczyznowo – od rozmów przez odgrywanie krótkich scenek do samodzielnego tworzenia opowiadań. Warsztaty rozwijają również umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia – tworzenia własnej wizji oraz rozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych.

 

WIATR OD MORZA / KULTURA

Regionalne warsztaty literackie.

Słowa kluczowe: Antoni Abraham, Alfons Jereczek, Hilary Jastak, Kaszubi, kaszubscy rybacy, stolica Kaszub, Skwarlińscy i Donimirscy, Zemia Rodnô i Marsz Kaszubski

Opis: Uczniowie zapoznają się z historią regionu, poznają historie ważnych dla Gdyni osobistości kaszubskich i nie tylko oraz dowiedzą się, jaki wpływ miały na rozwój miasta. Na podstawie zebranych informacji napiszą krótkie opowiadanie w „swojej własnej książce”.

Zgodność z podstawą programową: Rozwijanie kreatywności, zachęcanie do podejmowania indywidualnych prób twórczych, wzmacnianie poczucia przywiązania do historii i tradycji regionalnej, konstruowanie ciągów narracyjnych, wyrabianie rozumienia utworów literackich i tekstów kultury, dostęp do dziedzictwa kulturowego regionu oraz twórczy rozwój potencjału ucznia w zakresie regionalnym, kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska kulturowego i społecznego regionu.

Czas trwania: 1,5 godz.

 

PRAWDZIWE HISTORIE / HISTORIA

Warsztaty historyczno-teatralne.

Słowa kluczowe: Eugeniusz Kwiatkowski, historia Gdyni, Irena Ożóg- -Orzegowska, Jan Kamrowski, Mieczysława Nogajewska, port, Robert i Franciszek Wilke, Stanisław Lisiecki, Tadeusz Wenda.

Opis: Uczniowie zapoznają się z prawdziwymi historiami mieszkańców Gdyni. Na podstawie jednej z nich stworzą krótki scenariusz teatralny, który wspólnie odegrają.

Zgodność z podstawą programową: Poszukiwanie, porządkowanie i krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, rozbudzanie zainteresowań przeszłością, umieszczanie zjawisk historycznych w czasie.

Czas trwania: 1,5 godz.

 

EKOSYSTEM / ŚRODOWISKO

Tajemnice morza Bałtyckiego od morskich głębin po stacje naukowe.

Słowa kluczowe: Ekologia, ekosystem, fauna i flora Bałtyku, morze, podróże, stacje badawcze, zjawiska pogodowe

Opis: Spróbujemy wspólnie scharakteryzować ekosystem, który stanowi nasze najbliższe otoczenie i porozmawiamy o tym, jak możemy o niego zadbać. Zbadamy zjawiska pogodowe, uczniowie dowiedzą się również więcej na temat podróżników bałtyckich. Wykonamy eksperyment chemiczny odkrywający barwy morza.

Zgodność z podstawą programową: Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywność w życiu społecznym i rozwijanie odpowiedzialności za zbiorowość, poznanie cech i zmian krajobrazu najbliższej okolicy, współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy.

Czas trwania: 1,5 godz.

 

GDYNIA – MOJE MIASTO / SZTUKA

Zaprojektuj własną wizję Gdyni.

Słowa kluczowe: architekt, architektura, budynek ZUS, gdyński Bankowiec, Grand Cafe Gdynia, modernizm, rozwój Gdyni, urbanista, Włodzimierz Prochaska.

Opis: Uczniowie poznają bliżej gdyńskie budynki, styl w jakim zostały zbudowane i jego cechy charakterystyczne. Poznają takie pojęcia jak: modernizm, architekt, urbanista. Na zdjęciu Gdyni sprzed ponad 100 lat zaprojektują swoją autorską wizję miasta.

Zgodność z podstawą programową: Aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, podejmowanie prób twórczych, doskonalenie umiejętności plastycznych, podejmowanie działań z wyobraźni i natury, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia.

Czas trwania: 1,5 godz.