Projekty

Projekt Miasto

Projekt miasto skierowany jest do mieszkańców Gdyni

Jego realizacja rozpocznie się 4 stycznia 2019, a zakończy 10 lutego 2026 roku, w stulecie uzyskania praw miejskich przez Gdynię. Całe przedsięwzięcie podsumuje wystawa stworzona przy swsparciu mieszkańców miasta