Gdynia – dzieło otwarte

Dwuletni projekt realizowany przez zespół pracowników Muzeum Miasta Gdyni miał na celu przygotowanie scenariusza oraz stworzenie nowej wystawy stałej prezentującej historię miasta i jego mieszkańców.

Głównym założeniem w projektowaniu wystawy było przede wszystkim wielowątkowe podejście do prezentacji dziejów Gdyni, jak również zaproszenie gdynianek i gdynian do współtworzenia ekspozycji. W ten sposób powstała opowieść o Gdyni, którą obserwujemy z bardzo różnych perspektyw.

Odkrywamy ją poprzez starannie wybrane obiekty, z których każdy opowiada swoją wyjątkową historię, a tym samym zaprasza do bliższego poznania osób i wydarzeń, które bezpośrednio się z nią wiążą. Obiektom na wystawie towarzyszy około półtora tysiąca archiwalnych fotografii i blisko dwie godziny materiału filmowego w postaci krótkich form dokumentalnych oraz zarejestrowanych osobistych relacji mieszkańców.

Wystawa „Gdynia – dzieło otwarte” w efekcie pokazuje nie tylko samo miasto i jego historię, lecz także obraz Gdyni, który wyłania się ze wspomnień i opowieści jej mieszkańców.

W ten sposób staramy się odpowiedzieć na pytania: jaka była Gdynia, na czym polega jej fenomen i czym inspiruje dzisiaj?

Sposób aranżacji dwupiętrowej ekspozycji otwiera ją na różnych odbiorców – różnorodnych ze względu na wiek, znajomość miasta i zainteresowania.

Dla nich przygotowano również audioprzewodnik, który umożliwia spojrzenie na przedstawione na ekspozycji problemy z trzech perspektyw: polskiej, kaszubskiej i międzynarodowej. Dodatkowo dostępna jest specjalnie przygotowana ścieżka dla dzieci.

Wystawa stała przystosowana została do zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku. Dla nich również w ofercie audioprzewodnika dostępna jest ścieżka z audiodeskrypcją.

Wystawie towarzyszy katalog: rozbudowana publikacja wydana w wersji polskiej i angielskiej. Oprócz prezentacji obiektów obecnych na wystawie, znajdziemy tam również eseje rozwijające kontekst powstania i historii miasta.

Czas realizacji projektu: styczeń 2015 – grudzień 2016
Koordynacja: Agata Abramowicz, Andrzej Hoja

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe. Wspieranie działań muzealnych.

mkidn_01_cmyk

Czas realizacji projektu: