Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Kultura – Interwencje 2021

Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm

DOFINANSOWANIE

51 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

69 000 zł

Projekt edukacyjny „Perły” ma na celu ukazanie różnorodności dziedzictwa architektonicznego Gdyni, poprzez dowartościowanie i popularyzację tych obiektów architektonicznych, które nie wpisują się w założenia międzywojennego modernizmu. W ramach projektu przewidziano wykłady i spacery online oraz dwujęzyczną (polsko-angielską) wystawę plenerową poświęconą najważniejszym niemodernistycznym budynkom w Gdyni. W celu zaktywizowania uczestników i zwiększenia ich udziału w kulturze, zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny, którego efekty zaprezentowane zostaną w ramach wystawy. Podsumowaniem projektu będzie publikacja – kompendium wiedzy o niemodernistycznym, wielowymiarowym obliczu Gdyni. Projekt skupi się na popularyzacji lokalnego dziedzictwa architektonicznego i upowszechnianiu wiedzy o jego wartości i ochronie, wzmacnianiu więzi społecznych oraz stworzeniu przestrzeni do międzypokoleniowej integracji i aktywizujących, twórczych działań.

Czas realizacji projektu:
październik 2021