„Ino Mig” – podstawy języka migowego

Zapraszamy na darmowe lekcje Języka Migowego. Lekcje organizowane są we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym.

Doskonale posługujemy się słowem pisanym i mówionym. Potrafimy wyrazić nasze uczucia i myśli. Czy masz chęć poznać podstawowe tajemnice języka migowego, by postarać się zrozumieć osoby Głuche?

👉 Nigdy nie próbowałeś nauki migowego?
👉 Kiedyś uczyłaś się i chcesz sobie przypomnieć?
👉 Znasz dobrze język i chcesz razem z nami pomigać?

Zapraszamy wszystkich zarówno słyszących jaki niesłyszących do wspólnej zabawy polskim językiem migowym PJM.

16.10.2019 Środa
godz. 18:00
Dla dorosłych Dla dorosłych
Wejście bezpłatne Wejście bezpłatne