OD 1 MARCA – NOWA OFERTA EDUKACYJNA


OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Nowej wystawie stałej Gdynia – dzieło otwarte towarzyszy nowa oferta edukacyjna. Przygotowaliśmy program lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży na rożnych poziomach nauczania. Opracowując zajęcia, inspirowaliśmy się historiami osobistymi
i eksponatami. Korzystaliśmy również z materiałów ikonograficznych i multimediów.

 

Czas trwania lekcji muzealnej: 45 minut

Czas trwania warsztatów:

– w grupach młodszych: do 60 minut

– w grupach starszych: 90-120 minut

 

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie www.muzeumgdynia.pl (w zakładce edukacja).

 

 

LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE

 

MUZEUM POD LUPĄ

Słowa kluczowe:  muzeum, wystawa, eksponat, kustosz, kurator, fotografia, mapa

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, po co istnieje Muzeum. Zwiedzaniu wystawy towarzyszyć będzie zabawa edukacyjna polegająca na poszukiwaniu eksponatów i historii przy pomocy map, lornetek i lup. Gra uczy spostrzegawczości i pozwala uważniej przyjrzeć się zbiorom muzealnym.

 

 

DAWNO, DAWNO TEMU… W GDYNI

Słowa kluczowe: Kaszubi, kurort-letnisko, morze, port, rybacy, architektura, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda

Jak wyglądała Gdynia sto lat temu? Co sprawiło, że w błyskawicznym tempie z wsi stała się dużym i nowoczesnym miastem? Kto był zaangażowany w jej rozbudowę? Lekcja muzealna będzie okazją do poznania najważniejszych osób i wydarzeń towarzyszących narodzinom miasta.

 

 

GDYNIA: WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ

Słowa kluczowe: historia Gdyni, handel, port, zmysły, zabawy sensoryczne

Jakie dźwięki towarzyszyły mieszkańcom Gdyni w różnych częściach miasta? Podczas zwiedzania wystawy dzieci zajrzą do portowego magazynu, gdzie dotkną przechowywanych towarów i powąchają je. Posłuchają również dźwięków towarzyszących wycieczce motorówką z braćmi Wilke. Działanie uwrażliwia uczestników na zmysłowy odbiór miasta.

 

 

S Z K O Ł A P O D S T AW O W A

K L A S Y 1 – 3

 

POLSKA, GDYNIA I JA!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, kraj, region (Kaszuby), miasto, wspólnota lokalna, dzielnica, muzeum, zaproszenie

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, dlaczego historia Gdyni ma wielkie znaczenie dla mieszkańców miasta i Polaków. Przekonają się, czy potrafią wskazać na mapie świata Polskę, a na mapie kraju Gdynię. Poznają symbole narodowe. Dowiedzą się także, na czym polega rola Muzeum i zastanowią się, gdzie można znaleźć informacje dotyczące historii Gdyni. W oparciu o zdobytą wiedzę napiszą krótkie zaproszenie do przyjazdu do miasta. Udział w lekcji wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości młodych uczestników.

 

 

WYCIECZKA DO GDYNI

Słowa kluczowe: historia Gdyni, letnisko, morze, Szkoła Morska, Marynarka Wojenna, mundury, okręty, statki, żaglowce, obcokrajowcy

W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję do obserwacji, jak na przestrzeni lat zmieniało się życie kulturalne Gdyni. Dowiedzą się, jakiej słuchano muzyki, kogo można było tu spotkać oraz poznają atrakcje, które czekały na gdynian i gości z całego kraju. Będą uczestniczyć w rozmowie, dotyczącej różnic pomiędzy spędzaniem wolnego czasu dawniej i dziś. Na koniec wezmą udział w grze podwórkowej lub gimnastyce plażowej. Lekcja motywuje młodych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami i rodziną.

 

 

ZGRANE MIASTO!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, Hilary Jastak, Józef Kliks, Włodzimierz Prochaska, Wacław Szczeblewski, Robert i Franciszek Wilke, plaża

W ramach lekcji dzieci wezmą udział w zwiedzaniu wystawy w formie zabawy edukacyjnej. Uczniowie, podzieleni na zespoły, otrzymają zadania polegające na poszukiwaniu eksponatów i historii w przestrzeni wystawy stałej. Gra uczy pracy w grupie, rozwija wiedzę o Gdyni, pobudza kreatywne działanie i umiejętność rozwiązywania problemów na wiele sposobów. W trakcie lekcji uczniowie przekonają się, że Muzeum to ciekawe miejsce, które pełne jest niezwykłych przedmiotów i związanych z nimi opowieści.

 

 

S Z K O Ł A P O D S T AW O W A
K L A S Y 4 – 6

 

GDYNIA – MIASTO OTWARTE

Słowa kluczowe: historia Gdyni, port, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, budowniczowie portu, druga wojna światowa, Gotenhafen, wysiedlenia, pomnik „Nataszy”, strajki, Grudzień ’70, Sierpień ’80, życie codzienne w PRL

Lekcja wprowadzi w prawie stuletnią historię Gdyni. W ciekawy, interaktywny sposób przedstawione zostaną najważniejsze fakty oraz losy osób zaangażowanych w budowę i rozwój portu oraz miasta. Uczniowie w grupach wybiorą przedmioty związane z dziejami Gdyni i stworzą pudełka z historiami. Rezultatem działania będzie klasowy przewodnik po wystawie

 

 

MIASTO – MORZE – MASZYNA

Słowa kluczowe: port, architektura, urbanistyka, modernizm, trolejbus, stocznia

Podczas lekcji dzieci posłuchają o tym, jak rozwijał się gdyński port i stocznia. Przyjrzą się fotografiom prezentowanym na wystawie. Ich analiza pokaże, jak zmieniało się centrum miasta – budynki, ulice i środki transportu. Na koniec każda z grup wybierze i omówi zdjęcie, które ich zdaniem najlepiej ukazuje modernizacyjne wysiłki w Gdyni. Udział w zajęciach utrwali najważniejsze pojęcia związane z nowoczesnością – nowoczesną polityką, ekonomią, architekturą i transportem.

 

 

GDYNIA WALCZĄCA

Słowa kluczowe: wojna, okupacja, obrona Wybrzeża, wyzwolenie, procesy komandorów, komunizm, strajki, Grudzień ’70, Sierpień ’80

Podczas lekcji uczniowie poznają wojenne losy Gdyni w tym szczególnie przejawy oporu mieszkańców wobec niemieckiego okupanta. Przyjrzą się także powojennej dyktaturze partii komunistycznej i reakcjom na jej działalność w gdyńskich zakładach pracy. Poznają osoby, które odważyły się stanąć na czele strajków. Lekcja jest połączona z działaniem wzmacniającym postawę obywatelską uczniów.

 

 

GIMNAZJUM
GDYNIA W KADRZE – HISTORIA MIASTA

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, modernizm, wojna, komunizm, stan wojenny, fotografia, Antoni Abraham, Franciszka Cegielska, Mieczysława Nogajewska, Tadeusz Wański

 Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się z losami ludzi, którzy tworzyli miasto – od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. Pomogą im w tym stare fotografie, z których można odczytać, czym zajmowały się w mieście kobiety, a czym mężczyźni, jak i gdzie mieszkano i spędzano wolny czas i jak się ubierano. Materiały wizualne będą również stanowiły punkt wyjścia do rozmowy o zmieniającej się tkance miasta, aktywności obywatelskiej i tle kulturowym.

 

 

MORZE ŻYWI I BOGACI – ZNACZENIE PORTU GDYŃSKIEGO

Słowa kluczowe: traktat wersalski, port, żegluga, transatlantyk, emigracja, rybołówstwo, handel, czarny rynek, firmy i instytucje: Dalmor, Fabryka Białka, Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe, Liga Morska i Kolonialna, Morski Instytut Rybacki, Robert Wilke, Motorówki Pasażerskie, Stocznia Gdynia, Karol Olgierd Borchardt

Pomarańcze, czekolada czy nowoczesne samochody to towary luksusowe, które do Polski przez wiele lat przybywały przez gdyński port, nazywany bramą na świat. Podczas zajęć uczniowie poznają genezę oraz znaczenie geograficzne i gospodarcze portu. Przyjrzą się mapom i zdjęciom, oraz usłyszą ciekawe historie związane z żeglugą morską i oceaniczną. Celem lekcji jest uświadomienie znaczenia gdyńskiego portu zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak i lokalnej społeczności, której zapewniał godną pracę i byt.

 

STUDIO PROJEKTOWE

LEKCJA O ARCHITEKTURZE I NOWOCZESNOŚCI

Słowa kluczowe: Gdynia, architektura, nowoczesność, modernizm, dizajn

Spacery ulicami Gdyni pozwalają dostrzec wiele modernistycznych kamienic. Uważni obserwatorzy przyglądają się ich prostym formom i jasnym fasadom. Co jednak kryje się we wnętrzach budynków? Jaki jest układ nowoczesnego mieszkania? Czy przedmioty codziennego użytku były równie funkcjonalne, jak sama architektura? Podczas lekcji uczniowie zaprojektują nowoczesne meble, czerpiąc z wiedzy zdobytej podczas zajęć. Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z różnymi etapami procesu projektowego oraz uświadomienie im, że wszystko wokół nas zostało zaprojektowane i ma wpływ na jakość naszego życia.

 

 

 

 

S Z K O Ł A P O N A D G I M N A Z J A L NA

 

ODCHODZĄ I ZOSTAJĄ

Słowa kluczowe: Wrzesień 1939, siostra Franciszka Berek, płk Stanisław Dąbek, Gotenhafen, zbrodnia w Piaśnicy, wysiedlenia, Stutthof

Druga wojna przyniosła zmiany w Gdyni. Niemcy po zajęciu Gdyni i Pomorza przystąpili do masowych aresztowań, a sama Gdynia z polskiego miasta stała się Gotenhafen czyli portem Gotów. Wielu mieszkańców miasta zmuszonych zostało do przesiedleń, jednak część z gdynian pozostała starając się odnaleźć w nowej, okrutnej rzeczywistości. Zajęcia Odchodzą i zostają staną się przyczyną do rozmowy o wpływie wojny na życie ludzi, o zmianach, które narzuca nam niechciany los.

 

 

GDYNIA DAWNIEJ I DZIŚ

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, port, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, życie codzienne, powojenne niedobory, dzielnice biedy, muzea przed i po wojnie, teatry, Szkoła Morska, Gdynia-Radio, muzyka alternatywna

Gdynię zrodził mozół tysięcy ludzi. Co przyciągało i nadal przyciąga ich do tego miasta? Podczas lekcji młodzież spojrzy na Gdynię oczami jej mieszkańców i przyjezdnych oraz pozna codzienność gdynian. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zmieniający się styl życia określał charakter miasta i zastanowią się nad tym, czy słuszna jest opinia, że Gdynia jest szczególnie przyjazna mieszkańcom. Podczas zajęć uczestnicy stworzą wspólną mapę myśli, dzięki której będą mogli zobaczyć, jak przeszłość wpływa na życie współczesne. Przywołanie różnych losów i wyborów bohaterów wystawy pomoże uczniom spojrzeć na Gdynię z różnych perspektyw. Poznanie ich codzienności uzupełni wiedzę młodzieży o historii miasta.

 

 

POD OKIEM „NATASZY”

Słowa kluczowe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, pomnik „Nataszy”, Marian Wnuk, procesy komandorów, strajki, Grudzień ’70, Sierpień ’80, Solidarność, Andrzej Kołodziej

Natasza – tak nazywano rzeźbę wieńczącą pomnik Braterstwa Polsko- Radzieckiego – przez kilkadziesiąt lat towarzyszyła życiu gdynian. Z wysokości swojego postumentu „patrzyła” na wydarzenia i postaci, które odegrały ważną rolę w historii miasta. Podczas lekcji młodzież pozna kilka biografii gdynian oraz wspólnie porozmawia o tym, czy należy angażować się w sprawy publiczne. Zajęcia wzmacniają postawę obywatelską uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY

 

PRZEDSZKOLE

 

DOMEK

Podczas warsztatów dzieci poznają najciekawsze budynki w Gdyni. Zwrócą uwagę na ich formę, kolorystykę, układ okien, umiejscowienie drzwi, rur i parapetów. W przygotowanym obrysie domu umieszczą naklejki przedstawiające różne, niezbędne elementy. Działanie plastyczne łączy w sobie zabawę i rozwija spostrzegawczość.

 

W MORSKIEJ GŁĘBINIE

Na zajęciach uczestnicy wysłuchają opowieści o podwodnych przygodach gdyńskiego nurka. Pobudzi ona wyobraźnię oraz zwróci uwagę na bogatą kolorystykę morskiego świata. W dalszej części zajęć dzieci będą eksperymentować z farbami – mieszając je, odkryją zaskakujące barwy. Proponowane aktywności wprowadzają uczestników w tematykę morską oraz uczą ich rozpoznawać kolory.

 

LITEROSTWORY

Warsztaty są poświęcone literom. Aby wziąć w nich udział, dzieci nie muszą znać alfabetu. Przyglądając się literom, nauczą się rozpoznawać i opisywać kształty – linie, koła, trójkąty, prostokąty i kwadraty. Każde dziecko stworzy postać tak zwanego „literostwora”. Warsztaty pobudzają wyobraźnię i kreatywność dzieci, a także oswajają z alfabetem, którego wkrótce będą się uczyć.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 1-3

 

MALI ARCHITEKCI

W trakcie warsztatów uczniowie wejdą w rolę budowniczych. Zwiedzając wystawę stałą, poznają budynki, które powstały w latach 20. i 30. XX wieku, a także dowiedzą się, jak i z czego budowano port oraz miasto. W trakcie zabawy sprawdzą się jako architekci i murarze – pracując w małych zespołach, wykonają modele modernistycznych kamienic. Zajęcia pozwolą dzieciom lepiej zrozumieć, na czym polega praca w omawianych zawodach, zwrócą uwagę na architekturę i estetykę przestrzeni publicznej.

 

NA TROPIE KASZUB

Czym zajmowali się na co dzień i jak spędzali wolny czas pierwsi mieszkańcy Gdyni? Jak brzmi język kaszubski? Czy można go zrozumieć? Podczas zajęć uczniowie poznają kaszubskie legendy i na ich podstawie odegrają w zespołach krótkie scenki. Zamienią się w ludowych twórców i wykonają kartkę z postacią w stroju kaszubskim. Działania mają na celu podtrzymanie więzi z lokalnym dziedzictwem, zapoznanie dzieci z historią ludzi i regionu, rozbudzenie ciekawości dawną kulturą i odmiennymi zwyczajami.

 

DŹWIĘKOWE OBRAZY

Kim jest artysta? Na czym polega jego praca? Jakich używa narzędzi? Podczas warsztatów dzieci obejrzą uważnie trzy wybrane obrazy ze zbiorów Muzeum, dowiedzą się kto i dlaczego je stworzył. Poznają nowe słowa, takie jak: kompozycja, symetria, plama barwna. Posługując się instrumentami muzycznymi, stworzą dźwiękowe interpretacje obrazów. Podczas warsztatów dzieci poznają sylwetki lokalnych twórców i uczą się rozpoznawania symboliki zawartej w ich dziełach.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6

 

SEN O GDYNI

FUTUROLOGICZNE WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE

 

Jak może wyglądać Gdynia za 20 lat? Jak będzie się rozwijać? Dlaczego wyobrażano sobie, że w 2000 roku polskie miasto będzie przypominać Nowy Jork? Podczas warsztatów dzieci przeanalizują sny i wizje o Gdyni zaprezentowane na wystawie. Zastanowią się, jak dzisiaj wygląda miasto i jak zmieni się do 2100 roku! Stworzą własną, futurologiczną wizję architektury, ulic, środków transportu. Warsztaty pobudzają wyobraźnię, zwracają uwagę na twórczy charakter planowania miasta i projektowania jego elementów.

 

RZECZ OD-NOWA

WARSZTATY REDIZAJNU

Pierwsze lata po wojnie, a także ostatnie lata komunizmu to trudne czasy dla polskiej gospodarki. Panująca wówczas w kraju reglamentacja towarów miała wpływ na jakość życia przeciętnych gdynian. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, jak wyglądała rzeczywistość niedoborów i na czym polegał system kartkowy. Zastanowią się, z czego można było uszyć ubrania, jeśli w sklepach nie było dostępnych tkanin. Inspirując się przedmiotami prezentowanymi na wystawie, wykonają ich prototypy z zaskakujących materiałów. Warsztaty rozwiną kreatywność uczestników i uwrażliwią na możliwość ponownego, nietypowego wykorzystania wielu przedmiotów.

 

 

 

 

 

GDYŃSKIE MEMY

WARSZTATY TWORZENIA HISTORYCZNYCH MEMÓW

W oparciu o fotografie prezentujące Gdynię i jej mieszkańców dzieci stworzą memy komentujące wydarzenia historyczne z okresu II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych. Zajęcia akcentują nie tylko rozrywkową ale również poznawczą funkcję tego typu prac, uczą postrzegania Internetu jako środowiska umożliwiającego promocję twórczości i wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami.

 

 

GMNAZJUM

 

TWARZĄ DO MORZA

W jednym z najważniejszych miejsc w Gdyni stał kiedyś pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który był symbolem komunistycznych rządów w mieście. Na jego szczycie umieszczono figurę kobiety odwróconej tyłem do morza, którą gdynianie nazwali Nataszą. Dziś rzeźba stoi na cmentarzu sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Gdynię. Podczas warsztatów uczestnicy poznają rzeźby i pomniki znajdujące się w Gdyni. Dzięki zaplanowanym aktywnościom rozwiną twórcze i kreatywne myślenie.

 

 

MÓJ MODERNISTYCZNY

PRZEWODNIK PO GDYNI

Gdynia, ze swą modernistyczną architekturą i nowoczesnym układem ulic, to ważne miejsce na architektonicznej mapie naszego kraju. Istnieje wiele sposobów na przedstawienie tego, jak ukształtowany jest jej teren i związane z nim rozmieszczenie budynków. Uczestnicy warsztatów stworzą własną, oryginalną mapę-przewodnik, która pomoże innym osobom zapoznać się z ciekawymi miejscami w mieście. Zajęcia przybliżają historię oraz zachęcają do odbywania samodzielnych spacerów po Gdyni.

 

NA PLANIE FILMOWYM

FILMOWE FRAGMENTY GDYNI

Zapraszamy do odbycia podróży w czasie i poznania historii miasta poprzez fragmenty filmów o Gdyni z lat 20. i 30. XX wieku. Uczniowie zobaczą urywki dokumentów o budowie miasta i portu, zapisy życia codziennego, ważnych wydarzeń i świąt. Korzystając z telefonów komórkowych, stworzą krótkie filmy o Gdyni. Twórcze działanie przybliży młodym osobom warsztat filmowca i pozwoli im na autorską interpretację wybranych historii.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 

BUDUJEMY MIASTO

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię architektury modernistycznej, a także przyjrzą się wybranym budynkom w Gdyni – szczególnie tym, które powstały według projektu Włodzimierza Prochaski. Młodzież, zainspirowana modernistycznymi obiektami, stworzy w grupach projekty budynków. Zadanie uczy ich twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

BUNT I MUZYKA

W latach 80. na Wybrzeżu powstała Trójmiejska Scena Alternatywna. Tworzący ją artyści nie byli związani ani z oficjalnymi władzami, ani z antykomunistyczną opozycją. Teksty i muzyka utworów alternatywnych wprowadzą uczniów w najważniejsze wydarzenia lat 80. XX wieku. Uczestnicy przyjrzą się plakatom promującym koncerty trójmiejskich artystów, które zainspirują ich do stworzenia własnych prac graficznych. Zajęcia zainspirują do stworzenia prac zaangażowanych i komentujących wydarzenia historyczne oraz współczesność.

 

WSPOMNIENIA Z ALBUMU RODZINNEGO

 

Co mówią o ludziach przedmioty i fotografie przechowywane na dnie szafy? Historie ukryte w pozornie zwykłych zdjęciach i rzeczach mogą wzruszać, bawić, ale też zachęcać do podejmowania twórczych działań. Podczas warsztatów uczestnicy zainspirują się przedmiotami i historiami prezentowanymi na wystawie. Efektem pracy będzie wspólny portret mieszkańców Gdyni, który zostanie wyeksponowany i skomentowany przez ich autorów. Zajęcia uwrażliwią uczestników na dokumentowanie prywatnych historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZA OFERTA EDUKACYJNA TOWARZYSZY

NIE TYLKO WYSTAWIE STAŁEJ, ALE RÓWNIEŻ

WYSTAWOM CZASOWYM. DO KAŻDEJ Z NICH

PRZYGOTOWUJEMY PROGRAM RÓŻNORODNYCH

ZAJĘĆ DLA DZIECI, RODZIN, OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, DOROSŁYCH

I SENIORÓW.

 

OPROWADZANIA

Indywidualni zwiedzający oraz grupy mogą skorzystać z dostosowanych do potrzeb różnych odbiorców oprowadzań po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte” i wystawach czasowych. Oprowadzającymi są pracownicy merytoryczni Muzeum. Każdy z nich ma inną specjalność, co sprawia, że zwiedzający wystawę stałą za każdym razem poznają nowe historie i ciekawostki.

Oprowadzania trwają do 60 minut.

Osoby zainteresowane udziałem w oprowadzaniach odbywających się w tygodniu – od wtorku do piątku – prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji. Dodatkowo w każdą niedzielę o 14.00 odbywa się oprowadzanie po jednej z aktualnych wystaw, na które nie obowiązują zapisy.

 

Zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Dębną

m.debna@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 36

 

 

 

AUDIOPRZEWODNIK DLA DZIECI

W kasie Muzeum można bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodnik dla dzieci, dzięki któremu mali zwiedzający poznają historię Gdyni opowiedzianą przez Anię i Adama w ciekawy i przystępny sposób.

 

URODZINY W MUZEUM

W przestrzeni Muzeum organizujemy edukacyjne przyjęcia urodzinowe. Z myślą o dzieciach, które lubią twórcze działania i kreatywne zabawy, opracowaliśmy różnorodne scenariusze wydarzeń. Przyjęcie trwa 2 godziny i składa się z warsztatów, których tematyka dotyczy modernistycznej mody, motoryzacji, architektury i dizajnu, a także z poczęstunku przygotowanego w specjalnie udekorowanej na tę okazję sali.

Przyjęcie trwa 120 minut.

 

Zapraszamy do kontaktu z Dorotą Dombrowską

d.dombrowska@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

 

WEEKENDOWE WARSZTATY DLA RODZIN

 

Podczas warsztatów edukacyjnych dla rodzin wspólnie poznajemy historię miasta, architekturę, dizajn czy fotografię. Zajęcia rozwijają twórcze myślenie, angażują zmysły, rozbudzają i wzmacniają więzi. Warsztaty towarzyszą bieżącym wystawom lub innym muzealnym wydarzeniom.

Weekendowe warsztaty dla rodzin odbywają się w pierwszą i trzecią

sobotę miesiąca, w godzinach 11:00-13:00.

 

Zapraszamy do kontaktu z Dorotą Dombrowską

d.dombrowska@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH

 

Z myślą o osobach dorosłych przygotowaliśmy program warsztatów artystycznych. Zaproszeni przez nas edukatorzy, artyści i projektanci raz w miesiącu prowadzą zajęcia poświęcone sztuce, dizajnowi, architekturze i fotografii. W naszym Muzeum działa również Pracownia Ilustracji, w której dorośli uczestnicy poznają różne ilustratorskie techniki, takie jak rysunek czy kolaż. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, a każdy z uczestników objęty jest indywidualną opieką instruktora.

Warsztaty trwają 90-120 minut.

 

Zapraszamy do kontaktu z Tomaszem Sosnowskim

t.sosnowski@muzeumgdynia.pl 58/ 662 08 36

 

WARSZTATY DLA SENIORÓW

 

Muzeum Miasta Gdyni jest miejscem przyjaznym osobom starszym. Dwa razy w miesiącu zapraszamy seniorów do udziału w wydarzeniach, które aktywizują i rozwijają ich zainteresowania, a także stwarzają możliwość wymiany doświadczeń. Uczestnicy poznają nie tylko wystawy, ale również spotykają się z artystami, projektantami i pracownikami instytucji. Aby dotrzeć z ofertą do osób starszych, Muzeum współpracuje z klubami seniora w Gdyni.

Warsztaty trwają do 90 minut.

 

Zapraszamy do kontaktu z Margaretą Sobczak

m.sobczak@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

 

WYKŁADY DLA DOROSŁYCH

 

Dwa razy w miesiącu, w czwartki o godzinie 18, w Muzeum odbywają się bezpłatne wykłady dla dorosłych w ramach: Instrukcja Obsługi Sztuki oraz Instrukcja Obsługi Dizajnu. Wraz z naszymi wykładowcami: dr. Jackiem Friedrichem i dr. Hubertem Bilewiczem, szukamy odpowiedzi na pytania o to, czym są sztuka i dizajn, jak i dlaczego powstają, do czego służą i jak

je odbieramy.

Wykłady trwają do 120 min.

 

Zapraszamy do kontaktu z Margaretą Sobczak

m.sobczak@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

 

WOLONTARIAT

 

Muzeum Miasta Gdyni serdecznie zaprasza do udziału w programie wolontariackim wszystkie osoby, które chcą rozwijać zainteresowania oraz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Współpraca krótko- i długoterminowa pozwala poznać funkcjonowanie współczesnego muzeum. Jeżeli jesteście zainteresowani aktywnym działaniem na rzecz rozwoju kultury w Gdyni, zgłoście się do nas!

 

Zapraszamy do kontaktu z Margaretą Sobczak

m.sobczak@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

 

 

 

SPACERY HISTORYCZNE I ARCHITEKTONICZNE

 

Podążając śladami bohaterów wystawy „Gdynia – dzieło otwarte”, uczestnicy pogłębią wiedzę i poznają miejsca, w których rozgrywały się małe i wielkie historie. Dzieci i młodzież odwiedzą na przykład zakład zegarmistrzowski, fotograficzny, aptekę czy piwnicę, w której ukrywali się uciekinierzy z obozu Stutthof. Mogą również przejść szlakiem budynków prezentowanych na wystawie. W ten sposób odnajdą te obiekty w przestrzeni miasta i sprawdzą, jak wyglądają dzisiaj. Przewodnicy to edukatorzy i współpracownicy Muzeum Miasta Gdyni. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do uczestnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa swoim podopiecznym podczas spaceru.

Spacery trwają 120 minut.

 

Zapisy na spacery przyjmowane są od kwietnia do października.

Prosimy o rezerwację z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do kontaktu z Margaretą Sobczak

m.sobczak@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 35

 

 

MUZEUM DOSTĘPNE

 

W naszym Muzeum zwiedzanie wystaw jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzorku, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Budynek Muzeum przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Podjazd prowadzący do głównego wejścia znajduje się od ul. Franciszka Sędzickiego. Wnętrze wyposażone jest w odpowiednio dostosowaną windę i toaletę. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostępny jest audioprzewodnik z audiodeskrypcją do wystawy stałej, na której znajduje się system naprowadzający. Do budynku można wejść zarówno z psem przewodnikiem, jak i psem asystującym. Dla grup osób z niepełnosprawnościami organizujemy oprowadzania, lekcje i warsztaty muzealne.

 

Zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Dębną

m.debna@muzeumgdynia.pl 58/ 662 09 36

Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na

stronie www.muzeumgdynia.pl (zakładka wydarzenia).

 

Z E S P Ó Ł

Magdalena Dębna – historyczka sztuki, historyczka i edukatorka. Zajmuje się działaniami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami oraz integrującymi je z otoczeniem.

 

Dorota Dombrowska – pedagożka, animatorka kultury i koordynatorka projektów edukacyjnych. Zajmuje się edukacją dla dzieci z zakresu historii, dizajnu i architektury.

 

Margareta Sobczak – historyczka sztuki i edukatorka. Zajmuje się edukacją seniorów, a także możliwościami wykorzystania nowych mediów w edukacji muzealnej.

 

Tomasz Sosnowski – artysta, pedagog i edukator. Zajmuje się pracą z dorosłymi. Prowadzi twórcze warsztaty dla dorosłych oraz autorską pracownię malarstwa i ilustracji.

 

 

 

Ośrodek Edukacji

tel. (58) 662 09 35 / 36 / 37

edukacja@muzeumgdynia.pl

Muzeum Miasta Gdyni

Zawiszy Czarnego 1

81-374 Gdynia

 

Godziny otwarcia Muzeum

poniedziałek: nieczynne

wtorek, środa, piątek: 10.00 -18.00

czwartek: 12.00 -20.00

sobota, niedziela i święta: 10.00 -17.00

 

I N F O R M A C J E O R G A N I Z A C Y J N E

Oprowadzania, lekcje muzealne, spacery historyczne i architektoniczne oraz warsztaty przeznaczone są dla grup liczących do 25 osób. Rezerwacji należy dokonać z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem (58) 662 09 35 / 36 / 37. Zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i prowadzone w języku angielskim. Dla osób zainteresowanych samodzielnym zwiedzaniem wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte” opracowano cztery ścieżki zwiedzania – międzynarodową, polską, regionalną oraz dla dzieci. Wystawa dostosowana jest także do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Szczegóły i cennik dostępne są na stronie www.muzeumgdynia.pl lub bezpośrednio w Muzeum. Prosimy o uregulowanie płatności w kasie przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

Koncepcja oferty i teksty: Martyna Groth, Magdalena Dębna, Dorota Dombrowska,

Margareta Sobczak, Tomasz Sosnowski

Opracowanie graficzne, skład: Justyna Radziej

Zdjęcia: Bogna Kociumbas, Lech Trawicki