Zaplanuj wizytę

Adres

Muzeum Miasta Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1A
81-374 Gdynia


Bilety

ulgowy: 5 zł (od osoby)
normalny: 10 zł (od osoby)
rodzinny: 15 zł (najwyżej dwie osoby dorosłe i maksymalnie 8 dzieci do lat 18)

dzieci do lat 7 nie obowiązują opłatyW każdy piątek wstęp do Muzeum Miasta Gdyni jest nieodpłatny.

DODATKOWE INFORMACJE O REZERWACJACH

Rezerwacje dla grup zorganizowanych zostały zawieszone do odwołania.

Ulgi

Bilet ulgowy wstępu do Muzeum Miasta Gdyni przysługuje:

– grupom od 11 osób dorosłych, przy wykupieniu oprowadzania dla grup;

– grupom zorganizowanym od 11 osób dorosłych, przy wykupieniu oprowadzania dla grup;

– grupom zorganizowanym od 11 osób dorosłych wraz z przewodnikiem/pilotem, który nie jest wliczany się do liczby osób w grupie i który korzysta ze zwolnienia z opłaty za wstęp.

– posiadaczom Metropolitalnej Karty do Kultury oraz posiadaczom karty “Gdynia Senior Plus” – wydawanej w ramach Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020

– osobom wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. 2017 poz. 1471).

Wstęp bezpłatny

W każdy piątek wstęp na wystawy stałe i czasowe Muzeum Miasta Gdyni jest nieodpłatny.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Miasta Gdyni przysługuje:

– osobom wyróżnionym Honorowym Obywatelstwem Gdyni,

– pracownikom muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.),

– członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki

– dzieciom do lat 7

– członkom i przewodnikom PTTK

– posiadaczom “Karty Mieszkańca” wydanej w ramach projektu “Moje Miasto Gdynia”

Zwiedzanie z przewodnikiem

Zwiedzanie z przewodnikiem zostało zawieszone do odwołania.

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku polskim dla osób indywidualnych: 30 zł /do 10 osób

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku polskim dla grup: 20 zł /od 11 osób

– oprowadzanie po wystawie prowadzone w języku angielskim: 50 zł / osoba

Do podanych cen należy doliczyć koszt biletu wstępu na wystawę.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl.

Warsztaty szkolne

Warsztaty szkole są zawieszone do odwołania.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: p.wojcik@muzeumgdynia.pl

Warsztaty muzealne dla dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie): 10,00 zł / osoba.

Warsztaty

Warsztaty zostały zawieszone do odwołania.

– weekendowe warsztaty dla rodzin: 10 zł od dziecka, jeśli w warsztatach uczestniczyć będzie rodzeństwo to bilet wstępu dla drugiego dziecka kosztować będzie 5 zł, opiekunowie mają zagwarantowany wstęp bezpłatny

– warsztaty dla dorosłych: 12 zł / osoba

– warsztaty dla seniorów: 5 zł / osoba

– warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami: 50 zł / grupa

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl

Spacery historyczne / architektoniczne

Spacery historyczne zostały zawieszone do odwołania.

– spacer  dla grupy szkolnej liczącej 25 osób lub więcej: 300 zł

– spacer dla grupy liczącej minimum 15 osób: 12 zł / osoba

Prosimy o wcześniejszą rezerwację w muzealnym Ośrodku Edukacji, pod numerem telefonu 58 662 09 35/36/37 lub mailowo: edukacja@muzeumgdynia.pl

 

Muzeum dostępne

W naszym Muzeum zwiedzanie wystaw jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Budynek Muzeum przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Podjazd prowadzący do głównego wejścia znajduje się od ul. Franciszka Sędzickiego. Wnętrze wyposażone jest w odpowiednio dostosowaną windę i toaletę. Do budynku można wejść zarówno z psem przewodnikiem, jak i psem asystującym.

Od 25 maja zgodnie z obowiązującym regulaminem zawieszony został dostęp do audioprzewodników z audiodeskrypcją do wystawy stałej, na której znajduje się system naprowadzający. Zawieszone zostały również zajęcia, lekcje oraz warsztaty muzealne do odwołania.

Zapraszamy do kontaktu z Tomaszem Sosnowskim
t.sosnowski@muzeumgdynia.pl
Tel.: 58 / 662 09 35/36/37

Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie www.muzeumgdynia.pl (zakładka wydarzenia).