Biblioteka

Biblioteka muzealna posiada ciekawy i spójny księgozbiór, w którym gromadzona jest literatura oraz prasa fachowa tematycznie związane z dziedzinami reprezentowanymi w zbiorach placówki (m.in. z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej, kiedy Gdynia stała się nowoczesnym miastem i portem), literatura o tematyce morskiej, historycznej – w szczególności dotycząca historii i gospodarki polskiej okresu międzywojennego, prasa gdyńska i krajowa.

Zgromadzony księgozbiór to ponad 11 000 woluminów – wydawnictw zwartych, czasopism i materiałów niepublikowanych. Obok zbiorów ściśle związanych z dziejami miasta w bibliotece znajduje się też szereg wydawnictw niezbędnych do opracowania obiektów, które są gromadzone w pozostałych działach Muzeum: map, przedmiotów kultury materialnej, fotografii, obrazów, medali. Jednym z ciekawszych zespołów, jaki posiada biblioteka, jest kolekcja przewodników i informatorów gdyńskich i pomorskich ukazujących się od początku XX wieku.

Księgozbiór biblioteki jest sukcesywnie uzupełniany o nowe pozycje wydawnicze.

Zbiory udostępniane są jedynie na miejscu, z wyjątkiem wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wypożyczeń w ramach współpracy pomiędzy instytucjami kultury i naukowymi.

Biblioteka dysponuje katalogiem alfabetycznym i przedmiotowym wydawnictw zwartych oraz alfabetycznym katalogiem czasopism. Od 2011 r. książki opracowywane są w bibliotecznym programie komputerowym MAK.

 

Godziny pracy biblioteki:

Biblioteka dla czytelników spoza Muzeum Miasta Gdyni dostępna jest w poniedziałki w godz. 10.00 – 14.00.
W pozostałych dniach (wtorek – czwartek) – po wcześniejszym uzgodnieniu

Kontakt:
Anna Spychalska
starszy kustosz
tel. 58 662 09 39