Sztuka

Obrazy, grafiki, matryce graficzne

Najliczniejszy zbiór wśród ponad 3300 dzieł zgromadzonych w Dziale Sztuki MMG, stanowi malarstwo i grafika. Obejmuje on około 2100 obiektów, powstałych głównie w XX wieku. Gromadzone prace tematycznie związane są z miastem, jego historią i kulturą. Stanowią nie tylko wizualne świadectwo o zmieniającym się wyglądzie miasta, ale ukazują też piękno nadmorskich pejzaży. Stale uzupełniana kolekcja zawiera w swoim składzie obrazy kilkudziesięciu malarzy przedwojennych i współczesnych, w tym najbardziej znanych polskich marynistów: Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego. Pokaźną grupę obiektów stanowią prace artystów związanych z Gdynią: Kazimierza Śramkiewicza, Kazimierza Ostrowskiego, Marii Zabłockiej, Marii Wlazłowskiej-Epstein, Jana Gasińskiego, Konstantego Gorbatowskiego, Zbigniewa Kosmali, Zbigniewa Szczepanka, Stanisława Rolicza oraz Stanisława Katzera. Ważnym na tym tle zespołem jest bogaty dorobek Wacława Szczeblewskiego i uczniów Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, pierwszej szkoły plastycznej w Gdyni, którą artysta przeniósł z Grudziądza w 1933 roku.

W 1987 roku, na podstawie decyzji prezydenta Gdyni, do zbiorów Muzeum została włączona spuścizna po gdyńskim artyście Maksymilianie Kasprowiczu. Kolekcja Działu Sztuki wzbogaciła się wówczas o niemal sześćset obiektów, w tym: obrazy olejne, rysunki, szkice z podróży, kolaże, prace wykonane techniką własną, grafiki oraz klocki drzeworytnicze. Dzięki pozyskanemu przekazowi Muzeum Miasta Gdyni posiada obecnie największy w Polsce zbiór prac Kasprowicza reprezentujący każdy z etapów biografii artystycznej malarza.

W 2011 roku malarka Adela Szwaja podarowała Muzeum Miasta Gdyni ponad sześćdziesiąt prac, w tym dwadzieścia pięć obrazów olejnych, dających możliwość zapoznania się z obszernym przekrojem twórczych dokonań artystki.

MMG_SZ_1990MMG_SZ_2080

 

 

Medale

Zdecydowana większość spośród około 1000 medali pozostających w zbiorach Muzeum powstała w ubiegłym stuleciu. Ich różnorodna tematyka sprawia, że są także ciekawym źródłem historycznym. Dużą część zbioru stanowią medale wydawane przez przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Gdyni, najczęściej działające w gospodarce morskiej oraz inne, związane z bogatym życiem miasta.

MMG_SZ_M_873_rMMG_SZ_M_873_a

 

Tkaniny

W Muzeum Miasta Gdyni znajduje się liczący około 50 sztuk zbiór współczesnych tkanin, w tym gobelinów gdyńskich artystów, między innymi Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej, Bernardy Świderskiej, Barbary Argasińskiej-Łozińskiej, Teresy Szydłowskiej. Osobną część kolekcji stanowi niemal 300 miniatur tkackich, podarowanych przez uczestników Baltic Mini Textile Gdynia, konkursu, który co trzy lata organizowany jest w Muzeum Miasta Gdyni.

MMG_SZ_2143

 

Projektowanie

Muzeum Miasta Gdyni w szczególny sposób podkreśla znaczenie dorobku polskich projektantów. Zakres gromadzonych zbiorów pozwoli docelowo uzyskać szeroki przegląd dokonań w dziedzinie dizajnu: od spuścizny polskich architektów i wzornictwa przemysłowego po projektowanie w dwóch wymiarach – grafikę użytkową, plakat, ilustrację książkową. W rodzącej się kolekcji odznacza się projekt ilustracji Tadeusza Gronowskiego do książki dla dzieci autorstwa Anny Świrszczyńskiej.

MMG_SZ_P_1_2MMG_SZ_P_1_28

 

Rzeźby

Muzealna kolekcja rzeźb składa się z około 20 obiektów, wśród których wyróżniają się prace gdyńskiej rzeźbiarki Ireny Loroch.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią wybranych obiektów znajdujących się w zbiorach dzieł sztuki Muzeum Miasta Gdyni. Zaprezentowane u dołu („Powiązane galerie”) zdjęcia prezentują następujące dzieła (kolejność opisów odpowiada kolejności zdjęć w galerii):
1. MMG/SZ/308 Port II; Ostrowski Kazimierz; 1970–1980; 97,4 x 115 cm; olej; płótno
2. MMG/SZ/319 Łodzie na plaży; Mokwa Marian; 1919; 104,5 x 185,5 cm; olej; płótno
3. MMG/SZ/370 Gdynia z początku lat 1920; Szczepanek Zbigniew; 33,1 x 48 cm; ok. 1980 r.; akwarela; papier
4. MMG/SZ/416 Stocznia III; Ostrowski Kazimierz; przed 1968; 70 x 100 cm; tempera; papier na sklejce
5. MMG/SZ/614 Stanisław Rolicz, Gdynia Grabówek I z cyklu Szkice gdyńskie, 1955, akwarela, tusz, papier
6. MMG/SZ/760 Port w Gdyni; Śramkiewicz Kazimierz; 1968; 60 x 121 cm; olej; płyta
7. MMG/SZ/765 Gdynia; Baranowski Henryk; 1983; 50 x 70 cm; olej; płyta
8. MMG/SZ/954 Tragedia gdyńska II; Kasprowicz Maksymilian; 1980; 115,6 x 148,5 cm; collage; płótno
9. MMG/SZ/1178 Bez tytułu; Brzeski Janusz Marja; 1933; 51,1 x 36,3 cm; karton; tusz; ołówek; chuda tempera
10. MMG/SZ/1226 Kobieta w kuchni; Szczeblewski Wacław; 1914; 138 x 114 cm; olej; płótno
11. MG/SZ/1486 Portret pianisty Sigurdsena; Szczeblewski Wacław; ok. 1916; 73 ,5 x 79,5 cm; olej; płótno
12. MMG/SZ/1820 Dok pływający w Gdyni; Suchanek Antoni; 1936; 47,5 x 70,5cm, gwasz; tektura
13. MMG/SZ/1990 Gorbatowski Konstanty; Bez tytułu; Stacja kolejki SKM na Wzgórzu Nowotki (obecnie Wzgórze św. Maksymiliana Kolbe) w Gdyni; lata 60. XX w.; 89 x 130 cm; olej; płótno
14. MMG/SZ/2080 Impresja morska; Szwaja-Dudzińska Adela; 1990; 91 x 102 cm; olej; płótno
15. MMG/SZ/2143 Tkać czy nie; Cygan, Włodzimierz (1953-); 2012; wym. 12 x 8 cm; gobelinowa; len; miniatura tkacka
16. MMG/SZ/2174 Głębia; Agata Zielińska-Głowacka; 2013; wym. 20 x 18 x 4 cm; tech. własna; rurki plastikowe; akryl; wełna; klej; miniatura tkacka
17. MMG/SZ/M/873 MIASTO Z MORZA I MARZEŃ; Surajewska Dobrochna; 2006; 64 x 64 mm; bicie; tombak srebrzony i oksydowany; medal
18. MMG/SZ/P/1/2 Okładka książki Anny Świrszczyńskiej „O małej Obie Obie”; Gronowski Tadeusz; 38,4 x 31,5 cm; tusz, gwasz; papier
19. MMG/SZ/P/1/28 Ilustracja 9 do rozdziału II książki Anny Świrszczyńskiej „O małej Obie Obie”; Gronowski Tadeusz; 14 x 7,2 cm; tusz; papier